russisk Kinesisk (forenklet) Engelsk filipino italiensk japansk Korean Malay Thai vietnamesisk

Listen over varer til grænsen tilstand dyrlægekontrol

Beslutningen fra Kommissionen for toldunionen for № 317 18 juni 2010 år

varebeskrivelse HS-kode
eller en gruppe

Heste, æsler, muldyr og mulæsler

0101

Levende kvæg

0102

Levende svin

0103

Levende får og geder

0104

Levende fjerkræ, det vil sige høns (Gallus domesticus), ænder, gæs, kalkuner og perlehøns

0105

Andre levende dyr

0106

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

0201

Kød af hornkvæg, frosset

0202

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

0203

Får og geder, fersk, kølet eller frosset

0204

Kød af heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

0205 00

Spiseligt slagteaffald af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

0206

Kød og spiseligt slagteaffald, af fjerkræ henhørende under pos 0105, fersk, kølet eller frosset

0207

Andet kød og spiseligt slagteaffald, fersk, kølet eller frosset

0208

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

0209 00

Kød og spiseligt slagteaffald, saltet, i saltlage, tørret eller røget, spiseligt mel og pulver af kød eller slagteaffald

0210

Levende fisk

0301

Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under 0304

0302

Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under 0304

0303

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset

0304

Fisk, tørret, saltet eller i saltlage, fisk varme eller kolde røgede, fisk mel, pulver og pellets, egnet til menneskeføde

0305

Krebsdyr, også afskallede, kogte levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, krebsdyr med skal, ved dampning eller kogning i vand, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; Flour mel og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde

0306

Bløddyr, også afskallede, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; Flour mel og pellets af hvirvelløse vanddyr, egnet til menneskeføde

0307

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

0401

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

0402

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, koncentreret eller ikke koncentreret, med eller uden tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller uden dem, med eller uden tilsat frugt, nødder eller kakao

0403

Valle, eller ikke koncentreret, med eller uden tilsat sukker eller andre sødemidler; varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet

0404

Smør og andre fedtstoffer og olier hidrørende fra mælk, smørbare

0405

Ost og ostemasse

0406

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte

0407 00

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, med eller uden tilsat sukker eller andre sødemidler

0408

Honning

0409 00 000 0

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

0410 00 000 0

Svinekød eller vildsvin børster, grævling eller andet hår, der anvendes til børste gøre, og deres affald

0502

Tarme, blærer og maver af dyr (bortset fra fisk), hele eller stykker deraf, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

0504 00 000 0

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (eller ikke med klippede kanter) samt dun, renset, desinficeret eller konserverede, men ikke yderligere tilberedte, pulver og affald af fjer eller dele

0505

Ben og hornkerner, rå, affedtede, plunge primære forarbejdning (tilskåret i form), behandlede med syre eller dezhelatinizirovannye pulver og affald af disse produkter

0506

Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og andre havpattedyr, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller forarbejdning (tilskåret i form), pulver og affald af disse produkter

0507

Koraller og lignende varer, rå eller bearbejdet; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0508 00 000 0

Bævergejl, civet og moskus; shpanki, galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede

0510 00 000 0

Produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af 01 eller 03, uegnede til menneskeføde

0511

Naturlige animalske vaskesvampe

0511 99 310 0
0511 99 390 0

Hestehår og affald, herunder i form af malerier på substratet eller uden

0511 99 809 2

Jagttrofæer, udstoppede dyr, herunder forbi konservering konserveret behandling eller

0511
9601
9705 00 000 0

Hård hvede (kun cornmeal)

1001 10 000 0

Blød hvede (kun cornmeal)

1001 90 990 0

Rye (kun cornmeal)

1002 00 000 0

Byg (kun cornmeal)

1003 00 900 0

Havre (kun cornmeal)

1004 00 000 0

Corn stærk (kun cornmeal)

1005 90 000 0

Sojabønner (kun cornmeal)

1201 00 900 0

Mel af olieholdige frø og frugter (undtagen sennepsmel), som bruges til foder

1208

Planter og dele (herunder frø og frugter), som anvendes til fremstilling af insektbekæmpelsesmidler eller lignende formål, eller i veterinærmedicin, friske eller tørrede, også snittede, knuste eller formalede

1211

Pollen, pollen

1212 99 700 0

Halm og avner, ubearbejdet, knust eller uformalet, jorden eller umalet, presset eller i form af pellets

1213 00 000 0

Majroe, roer blad (chard), foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikker og lignende foderprodukter, kornet eller negranulirovannye

1214

Propolis

1301 90 000 0

Fedt af svin (herunder spæk) og fjerkræ, bortset fra fedt overskriften 0209 eller 1503

1501 00

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra pos 1503

1502 00

Lardstearin, lardoil, oleostearin, oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

1503 00

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1504

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin)

1505 00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1506 00 000 0

Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, interesterificerede, re-esterificerede eller elaidinised, også raffinerede, men ikke yderligere tilberedte

1516 10

Margarine (undtagen vegetabilsk margarine) egnet til anvendelse i fødevarer blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige animalske fedtstoffer og olier fra denne gruppe, en blanding af vegetabilske og animalske fedtstoffer, uanset hvor stor en procentdel af animalsk fedt, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under 1516

1517

Bivoks og anden insektvoks samt spermacet, også farvet, også raffinerede

1521 90

Pølser og lignende varer af kød, slagteaffald eller blod; tilberedte næringsmidler på basis deraf

1601 00

Andre tilberedte eller konserverede varer af kød, slagteaffald eller blod

1602

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

1603 00

Tilberedt eller konserveret fisk, fiskeæg

1604

Tilberedte eller konserverede krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

1605

Pasta med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt, med indhold fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, pølser, kød, slagteaffald, eller blodprodukter gruppe 04, eller en kombination af disse produkter

1902 20

Korn (undtagen majs) i form af kerner eller i form af flager eller andet bearbejdet korn måde (undtagen mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, med indhold fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, pølser, kød, slagteaffald, eller blodprodukter gruppe 04, eller en kombination af disse produkter

1904 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele og blandinger heraf, indeholdende pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, eller produkter af 04, eller en kombination af disse produkter

g.. 20

Inaktiv gær, andre inaktive encellede mikroorganismer der anvendes som dyrefoder

2102 20

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf (undtagen grøntsager) homogeniserede sammensatte naeringsmidler indeholdende pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse dyr eller produkter gruppe 04, eller en kombination heraf

2104

Is undtagen is, arbejdede ud på basis af frugter og bær, frugt og konsumis

2105 00

Forarbejdet ost og andre fødevarer, der indeholder pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse dyr eller produkter gruppe 04, eller en kombination heraf

2106

Mel, pulver og pellets af kød, slagteaffald, fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever

2301

Klid og andre restprodukter fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter, negranulirovannye eller pellets, der anvendes som dyrefoder

2302

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter, roeaffald, bagasse, eller sukkerrør bagasse og andre affaldsprodukter fra sukker, korn og andet affald fra brygning eller destillering, negranulirovannye eller pellets, der anvendes som dyrefoder

2303

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også formalede, negranulirovannye eller pellets, der anvendes som dyrefoder

+2304 00 000 XNUMX

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, bortset fra varer henhørende under pos 2304 eller 2305, også formalet, negranulirovannye eller pellets, der anvendes som dyrefoder

2306

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald, vegetabilske rest-og biprodukter, negranulirovannye eller pellets, der anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet

2308 00

Produkter, der anvendes til foder

2309

Mineralske produkter til dyrlæger (stensalt, tilsætningsstoffer osv.)

Gruppe 25

Organiske kemikalier (veterinær brug)

g.. 29

Farmaceutiske produkter (til veterinær brug), undtagen:
- Vat, bind og lignende varer (f.eks dressinger, hæfteplastre, omslag), imprægneret eller overtrukket med pharmaceutiske præparater eller i former eller pakninger til detailsalg, til brug i medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær medicin;
- Farmaceutiske produkter som omhandlet i Bemærk 4 til denne gruppe.

g.. 30 undtagen:
3005
3006

Gamle redaktionelle stillinger:

Farmaceutiske produkter (til veterinær brug)

g.. 30

Gødning af animalsk eller vegetabilsk oprindelse, eller blandet sammen, eller kemisk behandlede; gødningsstoffer fremstillet ved blanding eller kemisk behandling af produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse

3101 00 000 0

Casein, caseinater og andre caseinderivater

3501

Albumin (protein) (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af mere 80.% Valleproteiner, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater

3502

Gelatine (herunder i rektangulære (også kvadratiske) ark med overfladebehandling eller ingen behandling, eller farvet) og gelatinederivater, fisk lim, anden lim af animalsk oprindelse, undtagen caseinlim henhørende under 3501

3503 00

Peptoner og derivater deraf, andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; skjul pulver eller pels, krom eller nehromirovanny

3504 00 000 0

Enzymer (enzymer) tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet (til veterinær brug)

3507

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket til detailsalg eller foreligger som præparater eller produkter til veterinær anvendelse

3808

Substrater til dyrkning af mikroorganismer til brug i veterinærmedicin

3821 00 000 0

Diagnostisk brug eller laboratoriebrug Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug på underlag eller uden, undtagen varer henhørende under 3002 eller 3006, til veterinær brug, certificerede referencematerialer til brug i veterinærmedicin

3822 00 000 0

Rå huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller dyr af hestefamilien (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), med hår eller uden hår , også spaltede

4101

Rå skind af får og lam (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), uden uld eller hår, også spaltet, undtagen udelukkede dem Bemærk 1v til denne gruppe

4102

Andre rå huder og skind (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), med hår eller uden hår, også spaltet, bortset fra dem er udelukket i henhold til bestemmelse eller 1b 1v til denne gruppe

4103

Produkter sele sidelnye og seletøj til dyr (herunder skagler, tøjler, benbeskyttere, mundkurve, sadeltæpper, sadeltasker, hundedækkener og lignende), af ethvert materiale

4201 00 000 0

Varer af tarme (undtagen fishgut), guldslagerhinde, blærer eller sener

4206 00 000 0

Rå pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder), undtagen rå huder og skind henhørende under 4101, 4102 eller 4103

4301

Kokoner, anvendelige til afhaspning

5001 00 000 0

Natursilke (ikke kastet)

5002 00 000 0

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstil-kokon lager)

5003 00 000 0

Uld, ikke kartet eller kæmmet

5101

Dyrehår, fine eller grove, ikke kartet eller kæmmet

5102

Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

5103

Dyr i cirkus og omrejsende menagerier

9508 10 000 0

Samlinger og samlerobjekter af zoologiske, anatomi og palæontologi af dyr (bortset fra de udstillinger af museets butik)

9705 00 000 0

Udstyr og materiel til transport, landbrug, midlertidig over-eksponering af dyr af alle slags, samt udstyr til transport af råvarer (produkter), der anvendes af animalsk oprindelse,

3923
3926
4415
4416 00 000 0
4421
7020 00
7309 00
7310
7326
7616
8436 21 000 0
8436 29 000 0
8436 80 910 0
8436 80 990 0
8606 91 800 0
8609 00
+8716 39 800 XNUMX

* Præcisering af formen "af ..." i "HS Code of Russia" indikerer, at listen ikke gælder for alle produkter, der er klassificeret i overensstemmelse med Commodity nomenklatur of Foreign økonomisk aktivitet i Den Russiske Føderation til den angivne kode. I dette tilfælde skal du følge navnet (beskrivelse) af de varer