Den internationale toldtransit

Told ordning, hvorefter udenlandske varer flyttes gennem toldområdet for Den Russiske Føderation under toldkontrol mellem indgangsstedet til Fællesskabets toldområde Den Russiske Føderation og stedet for deres afgang fra området (hvis det er en del af deres rejse, der begynder og slutter uden for Fællesskabets toldområde af Den Russiske Føderation), uden betaling told og afgifter, og uden anvendelse af forbud og restriktioner af økonomisk art, som er fastsat i overensstemmelse med den russiske lov om staten. regulering af udenrigshandelen.