russisk Kinesisk (forenklet) Engelsk filipino italiensk japansk Korean Malay Thai vietnamesisk

DEQ (Delivered Ex Quay (... angivne ankomsthavn))
Delivered Ex Quay (... angivne ankomsthavn)

"Leveret Ex Quay" betyder, at sælgeren har opfyldt sin forpligtelse til at levere, når varerne ikke er ryddet for import til rådighed for køberen på kajen i den angivne ankomsthavn. Sælgeren skal bære alle omkostninger og risici forbundet med transport og losning af gods på kajen. Udtrykket DEQ pålægger købers fortoldning af varerne for import, samt betaling af skatter, told og andre afgifter ved import.
Men hvis parterne ønsker sælgeren at bære alle eller en del af de omkostninger, der skal betales ved import af varerne, skal dette klart fremgå af den tilsvarende tillæg til købsaftalen.
Dette udtryk må kun anvendes til søs eller ad indre vandveje eller multimodal transport, når varerne losses fra skibet til kajen i havnen i destination. Men hvis parterne ønsker at inkludere i sælgers forpligtelser de risici og omkostninger i forbindelse med transport af varer fra kajen til et andet sted (lager, terminal, etc.) i havnen eller uden for havnen, bør der anvendes de DDU eller DDP vilkår.

DET SÆLGER

FORPLIGTELSER KØBER

A.1. Levering af varerne i overensstemmelse med traktaten

B.1. Betaling af prisen

Sælgeren skal, i overensstemmelse med købsaftalen tilvejebringe de varer og den handelsfaktura, eller tilsvarende elektronisk meddelelse, og anden dokumentation for overensstemmelse, der kan kræves i henhold til købsaftalen.

Køberen skal betale fastsat i kontrakten for køb og salg pris for varerne.

A.2. Licenser, tilladelser og formaliteter

B.2. Licenser, tilladelser og formaliteter

Sælger skal, for egen regning og risiko enhver eksportlicens eller anden officiel tilladelse eller andre dokumenter og udføre eventuelt alle toldformaliteter er nødvendige for eksport af varer og for deres transit gennem et land.

Køber skal for egen regning og risiko enhver importlicens eller anden officiel tilladelse eller andre dokumenter og udføre i givet fald alle toldformaliteter ved import af varerne.

A.3. Transportaftaler og forsikring

B.3. Transportaftaler og forsikring

a) Kontrakt om befordring
Sælgeren skal trække for egen regning for transport af varerne til den navngivne kaj i angivne ankomsthavn. Hvis en særlig mole ikke er aftalt eller ikke bestemt af praksis, kan sælger vælge den bedst egnede for ham marina ved angivne ankomsthavn.
b) forsikringsaftale
Ingen forpligtelse.

a) Kontrakt om befordring
Ingen forpligtelse.
b) forsikringsaftale
Ingen forpligtelse.

A.4. LEVERING

B.4. tager levering

Sælgeren skal levere varen for købers rådighed på kajen i overensstemmelse med artikel A.3a) på den dato eller inden for den aftalte periode.

Køberen skal modtage varen, når de er blevet leveret i overensstemmelse med artikel A.4.

A.5. Overførsel af risici

B.5. Overførsel af risici

Sælgeren skal, med forbehold af bestemmelserne i artikel B.5. og bærer alle risici for tab eller skade risici, indtil den er leveret i overensstemmelse med artikel A.4.

Køber skal bære alle tab eller beskadigelse af varerne fra det tidspunkt, de risici er leveret i henhold til artikel A.4. Køber er forpligtet til - hvis han undlader at give meddelelse i henhold til artikel B.7. - bære alle tab eller beskadigelse af varerne fra udløbet af den aftalte dato eller de aftalte levering sigt risici. Forudsat, er imidlertid hensigtsmæssigt som aftalevarerne. Det betyder, at varerne skal være korrekt identificeret, det vil sige, tydeligt afsat eller på anden måde identificeret som en handelsvare, der er genstand for denne kontrakt.

A.6. Opdeling af omkostninger

B.6. Opdeling af omkostninger

Sælgeren skal, med forbehold af bestemmelserne B.6: -. Ud over de omkostninger, der følger af artikel A.3a), alle omkostninger i forbindelse med varerne, indtil levering til pier i overensstemmelse med artikel A.4, Og - hvis. du har brug for det - til at betale for alle omkostninger til toldformaliteterne såvel som alle afgifter, skatter og andre afgifter ved eksport og for deres transit gennem et land, forud for levering i overensstemmelse med artikel A.4.

Køberen skal betale - alle omkostninger i forbindelse med varerne fra det tidspunkt, de er blevet leveret i overensstemmelse med artikel A.4, herunder alle omkostninger forbundet med håndtering af varer i havnen, indtil den efterfølgende transport eller anbringelse på et lager eller terminal, og - alt. yderligere udgifter som følge af manglende opfyldelse af forpligtelsen til at modtage varen efter at denne var blevet stillet til hans rådighed i overensstemmelse med artikel B.7. Forudsat, er imidlertid hensigtsmæssigt som aftalevarerne. Det betyder, at varerne skal være korrekt identificeret, det vil sige, tydeligt afsat eller på anden måde identificeret som en handelsvare, der er genstand for denne kontrakt, og - i givet fald alle afgifter, skatter og andre afgifter samt udgifter til toldformaliteter skal betales ved import af varerne og for deres efterfølgende transport.

A.7. Meddelelse til køberen

B.7. Meddelelse til sælgeren

Sælgeren skal give køberen tilstrækkelig for den forventede ankomst af den udpegede fartøjet i overensstemmelse med artikel A.4., Samt køber til nogen anden varsel kræves for udledning er normalt nødvendige foranstaltninger for at tage levering af varerne.

Køberen skal, hvis han har ret til at bestemme tiden inden for en aftalt periode og / eller det sted, hvor overtagelsen ved angivne ankomsthavn, give sælgeren.

A.8. Bevis for levering, transport dokument eller et tilsvarende elektronisk meddelelse

B.8. Bevis for levering, transport dokument eller et tilsvarende elektronisk meddelelse

Sælgeren skal give køberen på bekostning af leveringen, og / eller den sædvanlige transport dokument (f.eks et negotiabelt konnossement, et ikke omsætteligt søfragtbrev, en indre vandvej dokument eller en multimodal transport-dokument) at gøre det muligt for køberen at tage levering af varerne og fjerne dem fra kajen . I tilfælde af sælger og køber er enedes om at kommunikere elektronisk, kan dokumentet ovennævnte erstattes af en tilsvarende elektronisk data (EDI).

Køber skal acceptere leveringen ordre eller transportdokument i overensstemmelse med artikel A.8.

A.9. Kontrol - emballering - mærkning

B.9. Kontrol af varer

Sælgeren skal betale omkostningerne til disse kontrol operationer (såsom kontrol kvalitet, måle, veje, tælle), som er nødvendige for levering af varer i overensstemmelse med artikel A.4. Sælgeren skal for egen regning emballage (medmindre i særlige handel er normalt taget at levere varer i kontrakten beskrivelse uemballerede), der kræves for at levere varen. Emballage skal mærkes korrekt.

Køberen skal betale omkostningerne ved inspektion inden afsendelse, undtagen når en sådan inspektion har mandat fra myndighederne i eksportlandet.

A.10. ANDRE FORPLIGTELSER

B.10. ANDRE FORPLIGTELSER

Sælger skal efter anmodning fra køberen i at gøre regning, risiko og hver bistand med at fremskaffe dokumenter eller tilsvarende elektroniske meddelelser (andre end de i A.8.) Udstedt eller transmitteres i afsenderlandet, og / eller oprindelsesland som køber kan kræve for indførsel af varer. Sælgeren skal give køberen de nødvendige oplysninger for at skaffe forsikring.

Køber skal betale alle omkostninger og udgifter afholdt i at få de dokumenter eller tilsvarende elektroniske meddelelser, som omhandlet i artikel A.10. Og refundere sælgeren afholdes af køberen i rendering hans hjælp.