russisk Kinesisk (forenklet) Engelsk filipino italiensk japansk Korean Malay Thai vietnamesisk

DDU (Delivered Duty Unpaid (... navngivet bestemmelsessted))
Leveret ufortoldet (... navngivet bestemmelsessted)

"Leveret ufortoldet" betyder, at sælgeren ikke leverer ryddet for import og ikke losset fra enhver ankommende transportmidler varer til køber på det navngivne bestemmelsessted. Sælgeren skal afholde alle omkostninger og risici ved at bringe varerne dertil, undtagen (om nødvendigt) gebyrer til import i modtagerlandet (ordet "afgifter" omfatter ansvaret for og risikoen for at udføre fortoldning og for betaling af toldformaliteter, told, skat og andre afgifter). Ansvaret for sådanne afgifter skal bæres af køberen samt eventuelle omkostninger og risici i forbindelse med, at hans manglende rydde varerne til import.
Men hvis parterne ønsker at sælgeren bærer de risici og omkostninger af toldformaliteterne samt omkostningerne ved import, skal dette fremgå tydeligt i den relevante bilag til købsaftalen.
Ansvar, risici og omkostninger ved losning og lastning af varer afhænger af, hvem der kontrollerer den valgte leveringssted.
Dette udtryk kan anvendes uanset den transportform, men når levering er om bord på skibet eller på kajen i havnen i bestemmelsesstedet boer termer blive anvendt DES eller DEQ.

DET SÆLGER

FORPLIGTELSER KØBER

A.1. Levering af varerne i overensstemmelse med traktaten

B.1. Betaling af prisen

Sælgeren skal, i overensstemmelse med købsaftalen tilvejebringe de varer og den handelsfaktura, eller tilsvarende elektronisk meddelelse, og anden dokumentation for overensstemmelse, der kan kræves i henhold til købsaftalen.

Køberen skal betale fastsat i kontrakten for køb og salg pris for varerne.

A.2. Licenser, tilladelser og formaliteter

B.2. Licenser, tilladelser og formaliteter

Sælgeren skal give for egen regning og risiko eksportlicenser eller andre officielle godkendelse eller andre dokumenter og udføre eventuelt alle toldformaliteter ved udførsel af varer og om disses transit gennem et land.

Køber skal for egen regning og risiko importlicens eller andre officielle godkendelse eller andre dokumenter og udføre eventuelt alle toldformaliteter ved import af varer.

A.3. Transportaftaler og forsikring

B.3. Transportaftaler og forsikring

a) Kontrakt om befordring
Sælgeren indgå aftale for egen regning for transport af varerne til den navngivne destination. Hvis en bestemt punkt ikke er aftalt eller bestemmes ikke af praksis, kan sælger vælge den mest hensigtsmæssige for ham pege på navngivne bestemmelsessted.
b) forsikringsaftale
Ingen forpligtelse.

a) Kontrakt om befordring
Ingen forpligtelse.
b) forsikringsaftale
Ingen forpligtelse.

A.4. LEVERING

B.4. tager levering

Sælgeren skal levere varen til køberen eller en anden person udpeget af køberen i form af neotgruzhennom om eventuelle ankommende transportmiddel på den navngivne bestemmelsessted på den dato eller inden for den aftalte periode for levering.

Køberen skal tage levering af varerne, når de er blevet leveret i overensstemmelse med artikel A.4.

A.5. Overførsel af risici

B.5. Overførsel af risici

Sælgeren skal, med forbehold af bestemmelserne i artikel B.5. og bærer alle risici for tab eller skade risici, indtil den er leveret i overensstemmelse med artikel A.4.

Køber skal bære alle tab eller beskadigelse af varerne fra det tidspunkt, de risici er leveret i henhold til artikel A.4. Køber er forpligtet til - undlader at opfylde sine pligter i overensstemmelse med artikel B.2. - bære alle yderligere risici for tab og beskadigelse af varerne forbundne. Køber er forpligtet til - hvis han undlader at give meddelelse i henhold til artikel B.7. - bære alle tab eller beskadigelse af varerne fra udløbet af den aftalte dato eller slutningen af ​​den aftalte periode for levering risici. Forudsat, er imidlertid hensigtsmæssigt som aftalevarerne. Det betyder, at varerne skal være korrekt identificeret, det vil sige, tydeligt afsat eller på anden måde identificeret som en handelsvare, der er genstand for denne kontrakt.

A.6. Opdeling af omkostninger

B.6. Opdeling af omkostninger

Sælgeren skal, med forbehold af bestemmelserne B.6: -.. Ud over de omkostninger, der følger af artikel A.3a), alle omkostninger i forbindelse med de varer, indtil de er blevet leveret i overensstemmelse med artikel A.4, Og - hvis du har brug for det - at betale for alle omkostningerne ved toldformaliteterne er nødvendige til eksport samt alle afgifter, skatter og andre afgifter, der skal betales ved eksport og for deres transit gennem et land, forud for levering i overensstemmelse med artikel A.4.

Køberen skal betale - alle omkostninger i forbindelse med varerne fra det tidspunkt, de er blevet leveret i overensstemmelse med artikel A.4. - alle yderligere omkostninger, hvis han undlader at i henhold til artikel B.2. eller skal han undlader at give meddelelse i henhold til artikel B.7. Forudsat, er imidlertid hensigtsmæssigt som aftalevarerne. Det betyder, at varerne skal være korrekt identificeret, det vil sige, tydeligt afsat eller på anden måde identificeret som en handelsvare, der er genstand for denne kontrakt, og - i givet fald alle afgifter, skatter og andre udgifter, samt udgifter til toldformaliteter skal betales ved import af varerne.

A.7. Meddelelse til køberen

B.7. Meddelelse til sælgeren

Sælgeren skal give køberen tilstrækkelig til at sende varerne og køber en anden meddelelse i henhold til udledning er normalt nødvendige foranstaltninger for at tage levering af varerne.

Køberen skal, når han har ret til at bestemme tiden inden for en aftalt periode og / eller det sted, hvor overtagelsen på det navngivne sted på bestemmelsesstedet, giver sælgeren.

A.8. Bevis for levering, transport dokument eller et tilsvarende elektronisk meddelelse

B.8. Bevis for levering, transport dokument eller et tilsvarende elektronisk meddelelse

Sælgeren skal give køberen for egen regning med leveringen orden og / eller den sædvanlige transportdokumentet (for eksempel en omsættelige konnossement, ikke-omsættelige søfragtbrev, et dokument ad indre vandveje, et luftfragtbrev, faktura jernbane eller vej eller en multimodal transport-dokument), som kan være nødvendig køberen at tage levering af varerne i overensstemmelse med artikel A.4. / B.4.V hvis sælger og køber har aftalt at kommunikere elektronisk Kan Ovennævnte dokumenter erstattes af en tilsvarende elektroniske data (EDI).

Køber skal acceptere passende levering ordre eller transportdokument i overensstemmelse med artikel A.8.

A.9. Kontrol - emballering - mærkning

B.9. Kontrol af varer

Sælgeren skal betale omkostningerne til disse kontrol operationer (såsom kontrol kvalitet, måle, veje, tælle), som er nødvendige for levering af varer i overensstemmelse med artikel A.4. Sælgeren skal for egen regning emballage (medmindre i særlige handel er normalt taget at levere varer i kontrakten beskrivelse uemballerede), der kræves for at levere varen. Emballage skal mærkes korrekt.

Køberen skal betale omkostningerne ved inspektion inden afsendelse, undtagen når en sådan inspektion har mandat fra myndighederne i eksportlandet.

A.10. ANDRE FORPLIGTELSER

B.10. ANDRE FORPLIGTELSER

Sælgeren skal gøre køberen efter anmodning fra dennes regning, risiko og hver bistand med at fremskaffe dokumenter eller tilsvarende elektroniske meddelelser (andre end de i A.8.) Udstedt eller transmitteres i afsenderlandet og / eller oprindelsesland, som køber kan kræve for indførsel af varer. Sælgeren skal give køberen de nødvendige oplysninger for at skaffe forsikring.

Køber skal betale alle omkostninger og udgifter afholdt i at få de dokumenter eller tilsvarende elektroniske meddelelser, som omhandlet i artikel A.10. Og refundere sælgeren afholdes af køberen i rendering hans hjælp.