russisk Kinesisk (forenklet) Engelsk filipino italiensk japansk Korean Malay Thai vietnamesisk

FAS (Free skibets langside (... opkaldt afskibningshavn))
Gratis skibets langside (... opkaldt afskibningshavn)

"Fri Sideløbende Skib" betyder, at sælgeren leverer når varerne placeret langs skibet på kajen eller i lightere på angivne afskibningshavn. Det betyder, at fra nu af alle omkostninger og risici ved tab eller beskadigelse af varerne skal bæres af køberen. FAS sigt kræver, at sælgeren for at rydde varer til eksport. DETTE ER en vending FRA tidligere udgaver "Incoterms", som krævede at sørge for EKSPORT AFSLUTNING købers ansvar. Men hvis parterne ønsker køberen at bære forpligtelsen til at rydde varer til eksport, bør dette klart fremgår af tilsvarende tillæg til købsaftalen.
Dette udtryk kan kun anvendes til havet og på indre vandveje.

DET SÆLGER

FORPLIGTELSER KØBER

A.1. Levering af varerne i overensstemmelse med traktaten

B.1. Betaling af prisen

Sælgeren skal, i overensstemmelse med købsaftalen tilvejebringe de varer og den handelsfaktura, eller tilsvarende elektronisk meddelelse, og anden dokumentation for overensstemmelse, der kan kræves i henhold til købsaftalen.

Køberen skal betale fastsat i kontrakten for køb og salg pris for varerne.

A.2. Licenser, tilladelser og formaliteter

B.2. Licenser, tilladelser og formaliteter

Sælgeren skal for egen regning og risiko enhver eksportlicens eller anden officiel tilladelse og udføre eventuelt alle toldformaliteter er nødvendige til eksport af varerne.

Køber skal for egen regning og risiko importlicens eller anden officiel autorisation og udføre eventuelt alle toldformaliteter for indførsel af varer og om disses transit gennem et land.

A.3. Transportaftaler og forsikring

B.3. Transportaftaler og forsikring

a) Kontrakt om befordring
Ingen forpligtelse.
b) forsikringsaftale
Ingen forpligtelse.

a) Kontrakt om befordring
Køber skal for egen regning for transport af varerne fra den angivne afskibningshavn.
b) forsikringsaftale
Ingen forpligtelse.

A.4. LEVERING

B.4. tager levering

Sælgeren skal levere varen sammen med fartøjet ved navngivne afskibningshavnen i overensstemmelse med skik og havnen, på den dato eller inden for den aftalte periode.

Køberen skal tage levering af varerne, når de er blevet leveret i overensstemmelse med artikel A.4.

A.5. Overførsel af risici

B.5. Overførsel af risici

Sælgeren skal, med forbehold af bestemmelserne B.5. bærer alle risici for tab eller skade på varerne, indtil de er blevet leveret i overensstemmelse med artikel A.4.

Køber skal bære alle risici for tab eller beskadigelse af varerne - fra det tidspunkt, hvor varen er leveret i overensstemmelse med artikel A.4, og -. Fra den aftalte dato eller udløbet af den aftalte periode for levering som opstår enten fordi han undlader at give meddelelse i henhold artiklen B.7., eller hvis fartøjet udpeget af ham har undladt at ankomme til tiden eller ikke har været i stand til at tage varerne til tiden, eller lukker for lasten tidligere end den fastsatte i artiklen B.7. tid. Forudsat, er imidlertid hensigtsmæssigt som aftalevarerne. Det betyder, at varerne skal være korrekt identificeret, det vil sige, tydeligt afsat eller på anden måde identificeret som en handelsvare, der er genstand for denne kontrakt.

A.6. Opdeling af omkostninger

B.6. Opdeling af omkostninger

Sælgeren skal, med forbehold af bestemmelserne B.6: -. Alle omkostninger i forbindelse med varerne, indtil det er leveret i overensstemmelse med artikel A.4. og - i givet fald alle afgifter, skatter og andre afgifter, der skal betales ved eksport.

Køber er forpligtet til at: -., Betal alle omkostninger i forbindelse med varerne fra datoen for levering af varerne i henhold til artikel A.4, og - alle yderligere omkostninger, enten fordi skibet udpeget af ham har undladt at ankomme til tiden eller ikke i stand til at tage varerne til tiden, eller lukker for lasten tidligere end den fastsatte i henhold til artikel B.7 tid, eller ved at undlade at give passende varsel i overensstemmelse med artikel B.7. Forudsat, er imidlertid hensigtsmæssigt som aftalevarerne. Det betyder, at varerne skal være korrekt identificeret, det vil sige, tydeligt afsat eller på anden måde identificeret som en handelsvare, der er genstand for denne kontrakt, og - i givet fald alle afgifter, skatter og andre afgifter samt udgifter til toldformaliteter skal betales ved import af varerne, og om nødvendigt, for deres transit gennem et land.

A.7. Meddelelse til køberen

B.7. Meddelelse til sælgeren

Sælgeren skal give køberen tilstrækkeligt varsel, at varerne er leveret sammen med fartøjet.

Køber skal give sælger tilstrækkeligt varsel af fartøjets navn, ladepladsen og ønskede leveringstidspunkt.

A.8. Bevis for levering, transport dokument eller et tilsvarende elektronisk meddelelse

B.8. Bevis for levering, transport dokument eller et tilsvarende elektronisk meddelelse

Sælgeren skal give køberen for egen regning med den sædvanlige dokumentation for levering af transportdokumenter i henhold til artikel A.4. Hvis et sådant bevis, dommen er ikke et transportdokument, skal sælger gøre køber, på hans anmodning, på hans regning, risiko og hver bistand til fremskaffelse af et transportdokument (for eksempel en omsættelige konnossement, et ikke-omsættelige søfragtbrev, en indre vandveje). Hvis sælger og køber har aftalt at kommunikere elektronisk, der er nævnt i dokumentet ovenfor kan erstattes af en tilsvarende elektronisk dataudveksling (EDI).

Køber skal acceptere dokumentation for levering i overensstemmelse med artikel A.8.

A.9. Kontrol - emballering - mærkning

B.9. Kontrol af varer

Sælgeren skal betale omkostningerne til disse kontrol operationer (såsom kontrol kvalitet, måle, veje, tælle), som er nødvendige for levering af varer i overensstemmelse med artikel A.4. Sælgeren skal give for egen regning i forbindelse med emballage, der kræves til transport af gods (medmindre det er normalt at afsende varerne i kontrakten pakke til den pågældende handel). Sidstnævnte udføres i det omfang, at de omstændigheder i forbindelse med transport (f.eks modaliteter, destination) er lavet sælger bekendt hermed, inden købsaftalen. Emballage skal mærkes korrekt.

Køberen skal betale omkostningerne enhver inspektion inden afsendelse, undtagen når en sådan inspektion har mandat fra myndighederne i eksportlandet.

A.10. ANDRE FORPLIGTELSER

B.10. ANDRE FORPLIGTELSER

Sælgeren skal gøre køberen efter anmodning fra dennes regning, risiko og hver bistand med at fremskaffe dokumenter eller tilsvarende elektroniske meddelelser (andre end de i A.8) udstedt eller transmitteres i afsendelseslandet og / eller oprindelseslandet, som køberen kan kræve for indførsel af varen, og i givet fald for deres transit gennem et land. Sælgeren skal give køberen efter anmodning de nødvendige oplysninger for at skaffe forsikring.

Køber skal betale alle omkostninger og udgifter afholdt i at få de dokumenter eller tilsvarende elektroniske meddelelser, som omhandlet i artikel A.10. Og refundere sælgeren afholdes af køberen i rendering hans hjælp.