russisk Kinesisk (forenklet) Engelsk filipino italiensk japansk Korean Malay Thai vietnamesisk

FOB (Free On Board (... angivne afskibningshavn))
Gratis On Board (... angivne afskibningshavn)

Udtrykket "frit ombord" betyder, at sælger leverer, når varerne passerer skibets ræling i den angivne afskibningshavn. Det betyder, at fra nu af alle omkostninger og risici ved tab eller beskadigelse af varerne skal bæres af køberen. Den FOB sigt kræver sælgeren at rydde varer til eksport. Dette udtryk kan kun anvendes til søs eller ad indre vandveje. Hvis parterne ikke har til hensigt at levere varen over skibets ræling, bør anvendes termen FCA.

DET SÆLGER

FORPLIGTELSER KØBER

A.1. Levering af varerne i overensstemmelse med traktaten

B.1. Betaling af prisen

Sælgeren skal, i overensstemmelse med købsaftalen tilvejebringe de varer og den handelsfaktura, eller tilsvarende elektronisk meddelelse, og anden dokumentation for overensstemmelse, der kan kræves i henhold til købsaftalen.

Køberen skal betale fastsat i kontrakten for køb og salg pris for varerne.

A.2. Licenser, tilladelser og formaliteter

B.2. Licenser, tilladelser og formaliteter

Sælgeren skal for egen regning og risiko enhver eksportlicens eller anden officiel tilladelse og udføre eventuelt alle toldformaliteter er nødvendige til eksport af varerne.

Køber skal for egen regning og risiko enhver importlicens eller anden officiel tilladelse og udføre i givet fald alle toldformaliteter ved import af varer og om nødvendigt, for deres transit gennem et land.

A.3. Transportaftaler og forsikring

B.3. Transportaftaler og forsikring

a) Kontrakt om befordring
Ingen forpligtelse.
b) forsikringsaftale
Ingen forpligtelse.

a) Kontrakt om befordring
Køber skal for egen regning for transport af varerne fra den angivne afskibningshavn.
b) forsikringsaftale
Ingen forpligtelse.

A.4. LEVERING

B.4. tager levering

Sælgeren skal levere varen om bord på skibet udpeget af køberen på den aftalte dato eller inden for den aftalte periode i den angivne afskibningshavn i overensstemmelse med sædvane i havnen.

Køberen skal tage levering af varerne, når de er blevet leveret i overensstemmelse med artikel A.4.

A.5. Overførsel af risici

B.5. Overførsel af risici

Sælgeren skal, med forbehold af bestemmelserne i artikel B.5. bærer alle risici for tab eller beskadigelse af varerne, indtil varerne passerer skibets ræling i den angivne afskibningshavn.

Køber skal bære alle tab eller skade risici - fra det øjeblik varen passerer skibets ræling i den angivne afskibningshavn, og - fra den aftalte dato eller udløbet af den aftalte periode for levering som opstår enten fordi han undlader at give meddelelse i henhold til artikel B. 7., eller hvis fartøjet udpeget af ham har undladt at ankomme til tiden, eller ikke var i stand til at tage varerne til tiden, eller lukker for lasten tidligere end den fastsatte i henhold til artikel B.7. tid. Forudsat, er imidlertid hensigtsmæssigt som aftalevarerne. Det betyder, at varerne skal være korrekt identificeret, det vil sige, tydeligt afsat eller på anden måde identificeret som en handelsvare, der er genstand for denne kontrakt.

A.6. Opdeling af omkostninger

B.6. Opdeling af omkostninger

Sælgeren skal, med forbehold af bestemmelserne i artikel B.6: -. Betale alle omkostninger i forbindelse med varerne, indtil varen passerer skibets ræling i afskibningshavnen udpeget i overensstemmelse med artikel A.4. og - i givet fald alle omkostninger ved toldformaliteter er nødvendige for eksport samt alle afgifter, skatter og andre afgifter, der skal betales ved eksport.

Køber er forpligtet til at betale - alle omkostninger i forbindelse med varerne fra det øjeblik varen passerer skibets ræling i den angivne afskibningshavn og - alle meromkostninger enten fordi skibet udpeget af ham har undladt at ankomme til tiden, eller ikke har været i stand til at tage varen tid, eller lukker for lasten tidligere end den fastsatte i henhold til artikel B.7. dato, eller ved at undlade at give passende varsel i overensstemmelse med artikel B.7. Forudsat, er imidlertid hensigtsmæssigt som aftalevarerne. Det betyder, at varerne skal være korrekt identificeret, det vil sige, tydeligt afsat eller på anden måde identificeret som en handelsvare, der er genstand for denne kontrakt, og - i givet fald alle afgifter, skatter og andre afgifter samt udgifter til toldformaliteter skal betales ved import af varerne, og om nødvendigt, for deres transit gennem et land.

A.7. Meddelelse til køberen

B.7. Meddelelse til sælgeren

Sælgeren skal give køberen tilstrækkeligt varsel, at varerne er blevet leveret i overensstemmelse med artikel A.4.

Køber skal give sælger tilstrækkeligt varsel af navnet på fartøjet, lastning punkt og krævede leveringstid.

A.8. Bevis for levering, transport dokument eller et tilsvarende elektronisk meddelelse

B.8. Bevis for levering, transport dokument eller et tilsvarende elektronisk meddelelse

Sælgeren skal give køberen for egen regning med den sædvanlige dokumentation for levering af transportdokumenter i henhold til artikel A.4. Hvis et sådant bevis, nævnt ovenfor, er det transportdokumentet, sælgeren skal gøre køberen, på hans anmodning, på hans regning, risiko og hver bistand til fremskaffelse af et transportdokument for befordringskontrakten (for eksempel en omsættelige konnossement, et ikke-omsættelige søfragtbrev, en indre vandvej eller en multimodal transport). Hvis sælger og køber har aftalt at kommunikere elektronisk, der er nævnt i dokumentet ovenfor kan erstattes af en tilsvarende elektronisk dataudveksling (EDI).

Køber skal acceptere dokumentation for levering i overensstemmelse med artikel A.8.

A.9. Kontrol - emballering - mærkning

B.9. Kontrol af varer

Sælgeren skal betale omkostningerne til disse kontrol operationer (såsom kontrol kvalitet, måle, veje, tælle), som er nødvendige for levering af varer i overensstemmelse med artikel A.4. Sælgeren skal give for egen regning i forbindelse med emballage, der kræves til transport af gods (medmindre det er normalt at sende varer i kontrakten pakke til den pågældende handel). Sidstnævnte udføres i det omfang, at de omstændigheder i forbindelse med transport (f.eks modaliteter, destination) er lavet sælger bekendt hermed, inden købsaftalen. Emballage skal mærkes korrekt.

Køberen skal betale omkostningerne enhver inspektion inden afsendelse, undtagen når en sådan inspektion har mandat fra myndighederne i eksportlandet.

A.10. ANDRE FORPLIGTELSER

B.10. ANDRE FORPLIGTELSER

Sælgeren skal give køberen efter anmodning fra dennes regning, risiko og hver bistand til fremskaffelse af dokumenter eller tilsvarende elektroniske meddelelser (andre end de i artiklen A.8.) Udstedt eller transmitteres i afsendelseslandet og / eller oprindelsesland, som køber kan kræve for import af varerne, og om nødvendigt, for deres transit gennem et land. Sælgeren skal give køberen, på hans anmodning de nødvendige oplysninger for indkøb forsikring.

Køber skal betale alle omkostninger og udgifter afholdt i at få de dokumenter eller tilsvarende elektroniske meddelelser, som omhandlet i artikel A.10. Og refundere sælgeren afholdes af køberen i rendering hans hjælp.

I nogle tilfælde præamblen anbefaler brug eller ikke bruge et bestemt udtryk. Dette er især vigtigt med hensyn til valget mellem FCA og FOB.

Desværre, handlende fortsætte med at bruge FOB når det er helt på sin plads, i dette tilfælde, hvilket får sælgeren til at pådrage sig risici efterfølgende til overførsel af varer til transportøren navngivet af køberen. FOB anvendes kun, hvor varerne skal leveres "gennem skibets ræling" eller i ekstreme tilfælde, til skibet, og ikke, når varerne er overgivet til transportøren til efterfølgende indrejse i skibet, for eksempel stuvet i containere eller læsset på lastbiler eller biler i den såkaldte "ro-ro" transport.

Således i præamblen til FOB stærk advarsel er blevet gjort, at udtrykket ikke bør anvendes, når parterne ikke har til hensigt at levere varen over skibets ræling.

Det sker, at parterne ved en fejltagelse brugervilkårene beregnet til transport af gods, også når et andet transportmiddel. Dette kan sætte sælgeren i en position, hvor han ikke kan opfylde sin forpligtelse til at fremlægge et relevant dokument til køberen (f.eks konnossement, søfragtbrev eller elektronisk tilsvarende).