Internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger ISPM №15

REGULERING AF træemballeringsmateriale i international handel

ISPM 15

Internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger (ISPM'er) udarbejdes af sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention som en del af det globale program for politisk og teknisk bistand fra De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation vedrørende karantæneanlæg. Dette program stiller både FAO-medlemmer og andre interesserede parter disse standarder, retningslinjer og anbefalinger til rådighed for at harmonisere plantesundhedsforanstaltninger på internationalt plan for at forenkle samhandelen og undgå anvendelsen af ​​uberettigede foranstaltninger, som ville udgøre handelshindringer.

Standarderne er for plantesundhedsforanstaltninger (ISPM) er vedtaget af kontraherende parter i IPPC, og ved FAO medlemmer, der ikke er kontraherende parter, gennem den foreløbige Kommissionen om plantesundhedsforanstaltninger. ISPMs er de standarder, retningslinjer og anbefalinger, der er anerkendt som grundlag for plantesundhedsforanstaltninger, som medlemmer af Verdenshandelsorganisationen i henhold til aftalen om anvendelsen af ​​sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger. Lande, der ikke er kontraherende parter i IPPC opfordres til at overholde disse standarder

Denne standard blev først vedtaget på det fjerde møde i den foreløbige Kommissionen om plantesundhedsforanstaltninger i marts 2002 titlen Retningslinjer for regulering af træemballeringsmateriale i den internationale handel.

Ændringer til bilag 1 blev vedtaget på det første møde i Kommissionen om plantesundhedsforanstaltninger i februar 2006 år. Den første revision blev vedtaget på den fjerde møde i Kommissionen om plantesundhedsforanstaltninger i marts-april 2009 år som den nuværende standard, ISPM 15: blev 2009 1.Peresmotrennaya udgave Apps tilsvarende i bilag 2 8 vedtaget af-andet møde i Kommissionen for plantesundhedsforanstaltninger i April 2013 af

Denne standard beskriver plantesundhedsforanstaltninger for at mindske risikoen for introduktion og spredning af karantæne skadedyr båret i den internationale handel med træemballeringsmateriale lavet af ubehandlet træ. Woody emballagemateriale falder ind under denne standard, indeholder en fastsættelse tømmer, men omfatter ikke træ emballager fremstillet af træ, genanvendte således at den er fri for skadelige organismer (fx krydsfiner). Plantesundhedsforanstaltninger, der er beskrevet i denne standard er ikke beregnet til beskyttelse mod permanent tilstopning eller andre skadedyr organismer.

Det er kendt, at skadedyr forbundet med træemballeringsmateriale, negativ indvirkning på skovenes sundhedstilstand og biodiversitet. Det antages, at brugen af ​​denne standard vil reducere spredningen af ​​skadedyr og dermed at afbøde de negative virkninger. Methylbromid behandling er inkluderet i denne standard i tilfælde af mangel på alternative behandlinger, der er tilgængelige i visse situationer eller at alle lande, og der er ingen andre egnede (ikke træ) emballagematerialer. Det er kendt, at methylbromid nedbryder ozonlaget. I denne forbindelse CPM vedtaget henstilling Udskiftning eller reduktion af methylbromid som plantesundhedsforanstaltning (CPM, 2008 g). Søgningen fortsætter efter alternative foranstaltninger, som giver en mere skånsom påvirkning af miljøet.

Træemballeringsmateriale af uforarbejdet træ repræsenterer stien til introduktion og spredning af skadegørere. Fordi oprindelsen af ​​træemballeringsmateriale er ofte vanskeligt at give i definitionen, beskriver verdens truffet foranstaltninger til at reducere risikoen for spredning af skadegørere. NPPOs opfordres til at acceptere træemballage materialer, der er anvendt godkendt foranstaltning uden yderligere krav. Sådanne træemballage materialer omfatter stuvholt, men omfatter ikke genbrugstræ emballagematerialer.

Procedurerne for at kontrollere, om foranstaltningen er blevet anvendt godkendt af, herunder brug af en internationalt anerkendt mærkning, bør inddrages i både eksport- og importlandet. Andre foranstaltninger, som nåede en to-vejs aftale, betragtes også i denne standard. Hvis træemballeringsmateriale ikke opfylder kravene i denne standard, kan NPPOs neutralisere deres godkendt måde.

Definitioner af plantesundhed udtryk anvendt i ISPM 15 standard Du kan læse på siden (ordliste).

Godkendt plantesundhedsforanstaltninger, der væsentligt reducerer risikoen for indslæbning og spredning af skadedyr med træemballeringsmateriale, omfatter anvendelse af afbarket træ (med de etablerede tolerancer for rester af skorpen) og brugen af ​​godkendte behandlinger (foreskrevet i tillæg 1). Brug identifikationsmærkning (foreskrevet i tillæg 2) Det giver mulighed for nem identifikation af emballagen tømmer materiale udsættes for de godkendte behandlinger. Beskrivelser af de godkendte behandlinger, mærkning og brug.

På de nationale organisationer for plantebeskyttelse (NPPO) i eksporterende og importerende lande har specifikke ansvarsområder. Behandling og anvendelse af mærkning bør altid administreres af NPPO. NPPOs, tilladelse til at anvende mærkning, skal overvåge afviklingen af ​​behandlinger ved hjælp af mærkning og anvendelse af de relevante producenter eller enheder ledende behandling (eller som minimum, revision eller analyse), samt behovet for at etablere proceduren for inspektion eller overvågning og revision.

Særlige krav til den konverterede eller repareret træemballeringsmateriale. NPPOs importlandenes bør overveje de godkendte plantesundhedsforanstaltninger er grundlaget for godkendelse af import af træemballeringsmateriale uden yderligere krav til træemballeringsmateriale plantesundhedsmæssig import og kan kontrolleres ved import, uanset om det svarer til kravene i denne standard. Hvis træemballeringsmateriale ikke opfylder kravene i denne standard, NPPOs er også ansvarlige for gennemførte foranstaltninger og. hvor det er relevant, for anmeldelse af manglende overholdelse.

1. Grundlaget for regulering
Træ stammer fra levende træer eller dødt træ, kan være inficeret med skadelige organismer. Woody emballage er ofte fremstillet af frisk træ eller ikke den sidste behandling behandling tilstrækkelig til at fjerne eller ødelægge skadelige organismer, og derfor forbliver for ved indførelsen og udbredelsen af ​​karantæne skadedyr. Det blev bevist, at en særlig høj risiko for indslæbning og spredning af karantæne skadedyr befæstelser er træ. Endvidere er træemballeringsmateriale ofte genanvendes, repareres eller bearbejdet (som beskrevet i afsnit 4.3).

Det er vanskeligt at bestemme den sande oprindelse af de forskellige dele af træemballeringsmateriale ,, hvilket gør det vanskeligt at etablere deres sundhedsmæssige status. Derfor, i forhold til træemballeringsmateriale er ofte umuligt at gennemføre på den sædvanlige måde af skadegørerrisikoanalyse at afgøre, om de plantesundhedsforanstaltninger og deres rækkevidde .. Derfor denne standard beskriver internationalt accepterede foranstaltninger, der kan anvendes på træemballeringsmateriale af alle lande til betydelig reduktion i risikoen for indslæbning og spredning af de fleste karantæne skadedyr, der kan være forbundet med dette materiale

2. Justerbar træemballeringsmateriale
Disse retningslinjer gælder for alle former for træemballeringsmateriale, der kan tjene som gennem spredning af skadelige organismer, der repræsenterer en risiko primært levende træer. Dette omfatter sådant træemballeringsmateriale, såsom en kasse, kasser, kasser til emballage, fastsættelse drevesina1, paller, kabeltromler og ruller / spoler, som kan være i næsten enhver importerede parti, herunder dem, der ikke normalt er udsat for plantesundhedskontrol.

2.1 Undtagelser
Følgende materialer er forholdsvis lav risiko, og derfor de ikke er omfattet af denne standarta2:
- Træemballeringsmateriale er helt lavet af tyndt træ (ikke mere 6 mm tyk);
- Træ beholdere lavet udelukkende af genbrugte træbaseret materiale, såsom en flerlaget krydsfiner, spånplader, OSB-plader eller finér, som blev gjort anvendelse af et klæbemiddel, varme og tryk eller en kombination af disse metoder;
- Barrels for vin og spiritus, som er opvarmet under fremstillingsprocessen;
- Gave kasser for vin, cigarer og andre råvarer fremstillet af træ, der er blevet behandlet og / eller fremstillet på en måde, der eliminerer muligheden for forurening af skadelige organismer;
- Savsmuld, høvlspåner og træuld;
- Indendørs strukturelle elementer, fast forbundet med de lastbiler og containere.

3. Plantesundhedsforanstaltninger foranstaltninger over for træemballeringsmateriale
Denne standard fastlægger plantesundhedsforanstaltninger (herunder behandling), der er godkendt til træemballeringsmateriale og indeholder bestemmelser om godkendelse af nye eller reviderede behandlinger.

3.1 Godkendt plantesundhedsforanstaltninger
Godkendte plantesundhedsforanstaltninger, der er beskrevet i denne standard, består af fytosanitære behandlinger, herunder behandling og mærkning af træemballage materiale. Brugen af ​​mærkning eliminerer behovet for brug af plantesundhedscertifikat, da det viser anvendelsen af ​​internationalt anerkendte plantesundhedsforanstaltninger. Alle NPPOs bør overvejes grundlaget for plantesundhedsforanstaltninger tillader import af træemballeringsmateriale uden yderligere specifikke krav. andre end de godkendte foranstaltninger, der er beskrevet i denne standard plantesundhedsforanstaltninger kræver teknisk begrundelse.
De er beskrevet i 1 ansøgning behandlinger betragtes pålideligt effektive mod de fleste skadelige for organismer, der lever træer forbundet med træemballeringsmateriale, der anvendes i international handel. Disse behandlinger er kombineret med brugen af ​​afbarket træ til fremstilling af træemballage, hvilket også er med til at reducere sandsynligheden for re-infektion med skadelige organismer for levende træer. Disse foranstaltninger blev vedtaget på grundlag af betragtning:
- Spektret af skadegørere, over for hvilket de er rettet;
- Effektiviteten af ​​behandlingen;
- Teknisk og / eller kommercielle gennemførlighed.

Der er tre trin i fremstillingen af ​​den godkendte træemballeringsmateriale (herunder træ fastsættelse) forarbejdning, fremstilling og mærkning. Disse handlinger kan udføres af forskellige kunstnere, eller én person kan udføre nogle af eller alle disse handlinger. For at lette forståelsen af ​​denne standard adresse på fabrikanten (dem, der fremstiller træemballeringsmateriale og kan være markeret på en egnet behandling af træemballeringsmateriale), og dem ledende behandling (dem, der bruger den godkendte behandling, og kan være markeret på en egnet behandling af træemballage materiale).

Træemballeringsmateriale udsat for de godkendte disse foranstaltninger er angivet ved at anvende den officielle mærkning i overensstemmelse med bilag 2. Dette mærke består af et særligt symbol bruges i forbindelse med koder, der angiver et bestemt land eller producent ansvarlig organisation, tråd forarbejdning og form forarbejdning udføres. Følgende benævnt indsamling af alle komponenter i en sådan betegnelse benævnes "mærkning". Internationalt anerkendt mærkning, ikke bundet til et bestemt sprog, letter processen med anerkendelse af det behandlede træemballeringsmateriale under gennemgang af inden udførsel ved indgangssteder og andre steder.

NPPOs bør overveje at mærkningen som angivet i bilag 2, grundlaget for at løse import af træemballeringsmateriale uden yderligere specifikke krav.
Til fremstilling af træemballeringsmateriale skal anvendes skrællet træ, holdt som en af ​​de godkendte behandlinger, der er angivet i bilag 1. Tolerancer for restkoncentrationer af skorpen er anført i bilag 1.

3.2 Godkendelse af nye eller reviderede behandlinger
Efterhånden som nye teknisk information eksisterende behandlinger kan revideres og ændres, og FMC kan godkende nye alternative behandlinger og / eller kredsløb (s) behandlinger af træemballeringsmateriale. ISPM 28: 2007 giver vejledning om processen med godkendelse af IPPC-behandlinger. Hvis nogen ny eller revideret forarbejdning træforarbejdning kredsløb af emballagematerialet vil blive valideret og aktiveret, materialet allerede behandlet i henhold til de tidligere godkendte behandling og / eller kredsløb behøver ikke at være re-behandlet eller re-mærkning betingelser.

3.3 Alternative bilaterale aftaler
Ud over de i bilag 1 NPPOs kan anerkende foranstaltninger og andre foranstaltninger gennem bilaterale aftaler med handelspartnere. I sådanne tilfælde, mærkning den er indeholdt i bilag 2, bør ikke anvendes, medmindre alle kravene i denne standard.

4. Ansvaret for NPPO
For at forebygge indslæbning og spredning af skadedyr, eksport og import kontraherende parter og deres NPPOs antager visse passiver (som defineret i artikel I, IV og VII i IPPC). Følgende er specifikke forpligtelser i forbindelse med anvendelsen af ​​denne standard.

4.1 regulatoriske spørgsmål
Smedning, presning og mærkning (og / eller beslægtede systemer) skal altid henvise til en kompetenceområde ved NPPO. NPPOs, om tilladelse til brug af denne mærkning, er ansvarlig for at sikre, at alle systemer er godkendt og godkendt til at gennemføre denne standard, alle de krav, der er fastsat i denne standard, samt for at sikre, at træemballeringsmateriale (eller træ, hvorfra det er meningen at gøre kul emballeringsmateriale) med en markering er blevet behandlet og / eller fremstilles i overensstemmelse med denne standard. Ansvar NPPO omfatter:
- Autorisation, registrering og akkreditering, som er relevant
- Kontrol med behandlingssystemer og mærkning udføres for at verificere (yderligere oplysninger om relaterede opgaver er fastsat i ISPM 7: 1997);
- Inspektion, oprettelse kontrolprocedurer og eventuelt, revisionen (for mere information henvises til ISPM 23: 2005).
Den NPPO bør overvåge (eller som minimum, revision eller analyse) til at udføre behandlinger, samt at give, når det er relevant, godkende anvendelse og fordeling af varemærket. Behandling bør udføres før mærkningen for at undgå mærkning tilstedeværelse i dårligt eller forkert behandlet træemballeringsmateriale.

4.2 anvendelse og brug af mærkning
Installerede slags markeringer anvendes på træemballeringsmateriale behandlet i overensstemmelse med denne standard, skal opfylde kravene i bilag 2.

4.3 krav til behandling og mærkning af det genvundne, renoveret eller ombygget træemballeringsmateriale
NPPOs af lande, hvor træemballeringsmateriale bærer den i bilag 2, repareret eller ændret mærke, er ansvarlige for at sikre fuld overensstemmelse med denne standard systemer i forbindelse med eksport af sådant træemballeringsmateriale, samt for kontrol med overholdelsen.

4.3.1 Genbrug af træemballeringsmateriale
En enhed af træemballeringsmateriale behandlet og mærket i overensstemmelse med denne standard, som ikke er blevet repareret, ikke ændre eller på anden måde ændret kræver ikke re-behandling eller mærkning i hele brugstiden af ​​enheden.

4.3.2 Renoveret træemballeringsmateriale
Repareret træemballeringsmateriale betragtes et emballagemateriale træ, som er blevet fjernet og erstattet med op til en tredjedel elementer. I tilfælde af at mærket træemballeringsmateriale skal repareres, bør NPPOs sikre, at denne reparation kun anvendes træ behandlet i overensstemmelse med denne standard, eller træprodukter fremstillet af bearbejdet træ (se. 2.1 afsnit). Når de anvendes til at reparere det behandlede træ derefter hver tilsat element skal mærkes separat i overensstemmelse med denne standard.

Tilgængelighed af træemballeringsmateriale, kan flere etiketter skabe problemer ved bestemmelse af oprindelsen af ​​træemballeringsmateriale, hvis det konstateres, at skadedyr. Det anbefales, at NPPOs af lande, hvor under renovering træemballeringsmateriale, der begrænser antallet af forskellige mærker, der kan vises på et enkelt stykke træemballeringsmateriale. Derfor NPPO lande, hvor repareret træemballeringsmateriale kan kræve, at det reparerede træemballeringsmateriale er blevet slettet før mærkningsenhed er blevet re-behandlet i overensstemmelse med ansøgningen 1, og derefter anvendt på mærkningen i overensstemmelse med 2 ansøgning. Hvis methylbromid, så noten er at blive accepteret oplysningerne i CPM henstilling Udskiftning eller reducere brugen af ​​methylbromid som plantesundhedsforanstaltning (QPSK, 2008 g) anvendes til fornyet behandling.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt alle enhedens elementer repareret træemballeringsmateriale er blevet behandlet i overensstemmelse med denne standard, eller oprindelsen af ​​den enhed af træemballeringsmateriale eller dets komponenter vanskelige at etablere NPPO lande, hvor repareret træemballeringsmateriale bør kræve, at den renoverede træemballeringsmateriale blev genbehandlet, destrueres eller på anden måde var ikke tilladt at bevæge sig under den internationale handel med kaches ve træemballeringsmateriale ifølge den foreliggende standard. I tilfælde af fornyet behandling af alle de tidligere anvendte angivelser skal være permanent ødelægges (fx ved maling eller deletion). Efter genfortolkningsmål mærkningen skal anvendes igen i overensstemmelse med denne standard.

4.3.3 Omregnet træemballeringsmateriale
Hvis erstattet af mere end en tredjedel element enhed af træemballeringsmateriale, er denne enhed for at være omarbejdet. Under denne proces, de forskellige elementer (ekstra ændring om nødvendigt) kan kombineres, og derefter igen samles i træemballeringsmateriale for dens fremtidige anvendelse. Omregnet træemballeringsmateriale kan resultere omfatter både nye og tidligere anvendte komponenter.
Enhver tidligere mærkning skal være permanent ødelagt i den konverterede træemballeringsmateriale (for eksempel ved at male eller fjernelse). Omregnet træemballeringsmateriale skal oparbejdes, hvorefter mærkning bør anvendes på ny i overensstemmelse med denne standard.

4.4 Transit
Hvis varer i transit, indeholder træemballeringsmateriale ikke opfylder kravene i denne standard, NPPOs i transitlandene har ret til at kræve anvendelse af foranstaltninger, der skal sikre, at ingen uacceptable risici fra denne træemballeringsmateriale. Mere detaljeret vejledning om tilrettelæggelse af transit, er opført i ISPM 25: 2006.

4.5 procedurer på import
Da træemballage materialer er til stede i de fleste forsendelser, herunder dem af sig selv er normalt ikke underlagt plantesundhedsmæssig kontrol, er det vigtigt for NPPO at samarbejde med organisationer, der ikke normalt er forbundet med at kontrollere overholdelsen af ​​plantesundhedskravene import. For eksempel vil samarbejde med Told og andre berørte instanser og organisationer hjælpe NPPOs få oplysninger om tilstedeværelsen af ​​træemballeringsmateriale. Dette er vigtigt for en effektiv afsløring af tilfælde af eventuel manglende overholdelse af træemballeringsmateriale kravene i denne standard.

4.6 plantesundhedsforanstaltninger til indgangsstedet for krav manglende overholdelse
Relevante oplysninger om den manglende overholdelse og nødforanstaltninger er indeholdt i afsnittene om 5.1.6.1 5.1.6.3 20 ISPM: ISPM 2004 og 13: 2001. Under hensyntagen til den hyppige genbrug af træemballeringsmateriale, bør NPPOs tage hensyn til, afslørede en uoverensstemmelse forekomme kort i det land, produktion, reparation eller ændring end i eksportlandet eller transitlandet.

Såfremt træet emballeringsmateriale har den ønskede mærkning eller identifikation af skadedyr antyder en mulig ineffektivitet holdt behandling NPPO bør reagere i overensstemmelse hermed, og om nødvendigt, kan tages aktion. En sådan indsats kan blive forsinket, hvis belastningen afklare situationen, da, hvis det er nødvendigt, at fjerne upassende materiale holder obrabotki3, ødelæggelse (eller andre pålidelige udnyttelse) eller omladning. Yderligere eksempler på egnede udførelsesformer i tillæg aktion 1. For så vidt angår ethvert forsøg nødforanstaltninger skal overholde princippet om minimal påvirkning, forsendelsen selv skelnes fra en batch af træ ledsager emballagen. Desuden, hvis nødvendigt nødforanstaltninger og bruger NPPO methylbromid, skal være opfyldt relevante aspekter Anbefaling QPSK udskiftning eller reduktion af anvendelsen af ​​methylbromid som plantesundhedsforanstaltning (QPSK, 2008 g).

I tilfælde af levende skadedyr NPPOs i importlandet skal ordentligt informere land i eksportlandet eller eventuelt oprindelseslandet. I tilfælde, hvor en enhed af træemballeringsmateriale har mere end én mærkning, bør NPPO forsøge at bestemme oprindelsen af ​​de ikke-overensstemmende komponenter før indgivelse af bekendtgørelse manglende overholdelse. NPPOs velkommen som at sende meddelelser i tilfælde af fravær af mærkning og andre sager om manglende overensstemmelse. Under hensyntagen til bestemmelserne i § 4.3.2, skal det bemærkes, at tilstedeværelsen af ​​flere mærker på en enkelt enhed af træemballeringsmateriale er ikke en manglende overholdelse.