russisk Kinesisk (forenklet) Engelsk filipino italiensk japansk Korean Malay Thai vietnamesisk

FOB

Incoterms 2010

GRATIS OM BORD [... angivne afskibningshavn]
GRATIS OM BORD [... angivne afskibningshavn]

Dette udtryk skal kun anvendes til søtransport og transport ad indre vandveje.
"Fri på Board" ( "Fri på Board"), betyder, at sælgeren leverer varen om bord på skibet udpeget af køberen i den angivne afskibningshavn, eller arrangere levering af varer leveret på denne måde. Risikoen for tab eller beskadigelse af varerne passerer, når varerne er om bord på skibet, og fra dette punkt køberen bærer alle omkostninger.
Sælgeren skal levere varen enten om bord eller sikre, at de leverede varer på en sådan måde for skibsfarten. Peger på forpligtelsen til at "give" tager hensyn til de mange salg kæden, som anvendes hyppigt i varehandelen.
FOB kan ikke være hensigtsmæssigt, når varen er overgivet til transportøren inden dens placering om bord på fartøjet, for eksempel varer i containere, som er typisk for levering til terminalen. I sådanne situationer er det tilrådeligt at bruge udtrykket FCA.
FOB kræver sælgeren til at udføre toldformaliteter til eksport, hvis relevant. Imidlertid, er sælger ikke forpligtet til at gennemføre toldformaliteter for import, betale importafgifter eller udføre andre toldformaliteter ved import.

DET SÆLGER

FORPLIGTELSER KØBER

A.1. Generelle forpligtelser sælgeren

B.1. Generelle forpligtelser køber

Sælgeren skal, i overensstemmelse med kontrakten for køb og salg giver de varer og den handelsfaktura, faktura, samt anden dokumentation af overensstemmelse betingelser i salgskontrakten, som kan kræves i henhold til kontrakten.
Ethvert dokument, der er nævnt i stk A1-A10 kan erstattes af en tilsvarende elektronisk post eller procedure, hvis aftalt mellem parterne eller er fælles.

Køberen skal betale prisen for varen, som er fastsat i købsaftalen.
Ethvert dokument, der er nævnt i stk B1-B10 kan være en tilsvarende elektronisk post eller anden procedure, hvis det er aftalt mellem parterne eller er fælles.

A.2. Licenser, tilladelser sikkerhedskontroller og formaliteter

B.2. Licenser, tilladelser sikkerhedskontroller og formaliteter

Licenser, tilladelser sikkerhedskontroller og formaliteter
Hvis det er nødvendigt, skal sælger for egen regning og risiko, for at opnå en eksportlicens eller anden officiel tilladelse og udføre alle toldformaliteter er nødvendige for eksport af varer.

Hvis det kræves, skal køber indhente egen regning og risiko importlicens eller anden officiel tilladelse og udføre alle toldformaliteter ved import af varer og transport gennem et land.

A.3. transport og forsikring

B.3. transport og forsikring

a) Kontrakt om befordring
Sælgeren ingen pligt til køber i henhold til befordringskontrakten. Men på anmodning af køberen, eller hvis det er handelspraksis og køberen ikke giver rettidige instrukser om det modsatte, kan sælger være på bekostning og risiko for kundens kontrakt til transport på sædvanlige vilkår. I alle tilfælde kan sælger nægte at indgå en kontrakt om befordring, straks ved meddelelse til køber.
b) forsikringsaftale
Sælgeren ingen pligt til køber i henhold til en forsikringsaftale. Dog skal sælger give køberen, på hans anmodning, på hans regning og risiko (hvis nogen omkostninger), de nødvendige oplysninger til køberen af ​​forsikring.

a) Kontrakt om befordring
Køber skal for egen regning for transport af varerne fra den angivne afskibningshavn, undtagen i tilfælde, hvor fragtaftalen er sælgeren, som beskrevet i afsnit A3 a);
b) forsikringsaftale
Køberen har ingen forpligtelse til sælgeren at indgå en forsikringsaftale.

A.4. levering

B.4. tager levering

Sælgeren skal levere varen enten ved at placere om bord på skibet udpeget af køberen på tidspunktet for lastning, der måtte være fastsat af køber i den angivne afskibningshavn eller gennem levering af varer leveret på denne måde. I denne og i en anden sag, skal sælgeren levere varen på den dato eller inden for den aftalte periode, i overensstemmelse med sædvane i havnen.
Hvis et bestemt punkt af lastning ikke er angivet af køber, kan sælger vælge den angivne afskibningshavn af det element, der er mest egnet til hans formål.

Køberen skal tage levering af varerne, så snart de er blevet leveret i overensstemmelse med stk A4.

A.5. Overførsel af risici

B.5. Overførsel af risici

Sælger skal bære alle tab eller beskadigelse af varerne, indtil den bliver leveret i overensstemmelse med stk A4, med undtagelse af risikoen for tab eller skade under de omstændigheder, der er nævnt i stk B5. .

Køber bærer enhver risiko for tab eller skade, der kan opstå fra det øjeblik af levering i overensstemmelse med stk A4.
hvis:
a) køberen ikke indberette fartøjets navn i overensstemmelse med afsnit B7 eller
b) at fartøjet udpeget af køberen ikke ankommer til tiden, så sælger kunne handle i overensstemmelse med stk A4, ude af stand til at tage varerne, eller lukker for lasten tidligere tidspunkt, som er blevet rapporteret i overensstemmelse med stk B7;
køberen bærer alle risici for tab eller beskadigelse af varerne:
i) fra den aftalte dato, i mangel af en aftalt dato,
ii) datoen for den anmeldelse, som sælger efter stk A7 inden for den aftalte periode, hvis en sådan periode ikke er blevet anmeldt,
iii) udløbsdatoen inden for den aftalte leveringstid,
forudsat at varerne udtrykkeligt blev individualiseret som en vare, der er genstand for kontrakten.

A.6. Opdeling af omkostninger

B.6. Opdeling af omkostninger

Sælgeren skal betale:
a) alle omkostninger til varerne, indtil de er blevet leveret i overensstemmelse med stk A4, bortset fra udgifter, der skal betales af køber som fastsat i stk B6; og
b) om nødvendigt, når omkostningerne ved toldformaliteterne skal betales ved eksport af de varer og eventuelle afgifter, skatter og andre afgifter, der skal betales eksporteres.

Køberen skal betale:
a) alle omkostninger produkt fra leveringsdatoen, som er fastsat i stk A4, undtagen hvis det er nødvendigt, omkostningerne ved toldformaliteterne er nødvendige for eksport af varer, samt alle skatter, gebyrer og afgifter på eksport af varer, som omhandlet A6 i punkt b);
b) eventuelle yderligere omkostninger som følge af:
i) undladelse af at give køberen korrekt meddelelse i overensstemmelse med stk B7 eller
ii) den omstændighed, at skibet er udpeget af køberen
ikke ankom til tiden, eller ikke var i stand til at
at tage varerne, eller lukker for lasten tidligere end angivet i punkt B7 tid
forudsat at varerne udtrykkeligt blev individualiseret som en vare, der er genstand for kontrakten.
c) om nødvendigt, alle udgifter til betaling af skatter, afgifter og andre officielle afgifter samt for gennemførelsen af ​​toldformaliteter betales ved import af varer og omkostningerne til at transportere det gennem et land.

A.7. Meddelelse til køberen

B.7. Meddelelse til sælgeren

Sælger skal på bekostning og risiko for køberen, eller at give ham tilstrækkeligt varsel, at varerne er blevet leveret i overensstemmelse med stk A4, eller at fartøjet ikke accepterer varerne inden for den aftalte periode.

Køber skal redegøre til sælgeren grund meddelelse om navnet på fartøjet, lastning punkt og om nødvendigt, af den valgte leveringsdato inden for den aftalte periode.

A.8. dokument levering

B.8. Leveringsbevis

Sælgeren skal for egen regning give køberen den sædvanlige bevis for, at varerne er leveret i overensstemmelse med stk A4.
Hvis et sådant bevis er ikke et transportdokument, skal sælger gøre købers anmodning, for egen regning, risiko og hjælpe ham med at få et transportdokument.

Køber skal acceptere dokumentation for levering leveres som den i stk A8.

A.9. Kontrol, emballering, mærkning

B.9. Kontrol af varer

Sælgeren skal betale alle omkostninger forbundet med kontrol (kontrol kvalitet, måle, veje, tælle), som er nødvendige for levering af varer i overensstemmelse med stk A4 samt omkostningerne til kontrol af varer inden forsendelse, som er foreskrevet af myndighederne i eksportlandet.
Sælgeren skal for egen regning pakning af varer, bortset fra tilfælde, hvor den særlige handel er normalt taget til Ship anført i kontrakten varer pakket ud. Sælgeren kan pakke varerne på en sådan måde, som det er nødvendigt for transporten, medmindre køber inden kontrakten ikke underrette sælger specifikke krav emballage. Mærkning emballerede varer skal udføres korrekt.

Køberen skal betale omkostningerne for obligatorisk inspektion af varer før afsendelse, undtagen når en sådan inspektion udføres efter ordre fra myndighederne i eksportlandet.

A.10. Bistand i at få oplysninger, og som vedrører disse udgifter

B.10. Bistand i at få oplysninger, og som vedrører disse udgifter

Om nødvendigt, er sælger forpligtet til at give køberen eller til at hjælpe ham med at få, på anmodning af køberen, på hans regning og risiko, dokumenter og oplysninger, herunder vigtige sikkerhedsoplysninger, som kan kræve køber til varerne import og / eller transportere det til den endelige destination.
Sælgeren er forpligtet til at kompensere køberen for alle omkostninger og gebyrer afholdt af køberen i at opnå eller hjælpe med at få dokumenter og oplysninger som omhandlet i stk B10.

Køberen skal underrette sælger rettidigt kravene med hensyn til oplysninger om sikkerhed, så sælger kunne handle i overensstemmelse med stk A10.
Køber skal godtgøre sælger afholdt af ham omkostninger og afgifter for at yde eller rendering bistand til fremskaffelse af dokumenter og oplysninger som omhandlet i stk A10.
Hvis det er nødvendigt, er køber forpligtet til at give sælgeren eller lette i sælgeren modtage, efter anmodning fra sælgeren, på hans regning og risiko, dokumenter og oplysninger, herunder vigtige sikkerhedsoplysninger, som kan kræve, at sælgeren transport, eksport af varer og for deres transport gennem nogen land.