russisk Kinesisk (forenklet) Engelsk filipino italiensk japansk Korean Malay Thai vietnamesisk

DAT

Incoterms 2010

Leveret på TERMINAL [... terminal navn]
LEVERING ved terminal [... navn af terminalen]

Dette udtryk kan anvendes uafhængigt af den valgte transportmåde og ved hjælp af mere end en transportform.
"Leveret på Terminal" ( "Levering af terminal") betyder, at sælgeren leverer når varerne losses fra det ankommende transportmiddel, til rådighed for køber på det aftalte terminal i den angivne havn eller på bestemmelsesstedet.
"Terminal" omfatter ethvert sted, lukket eller ej, såsom en dock, lager, containerplads eller vej, jernbane eller luftfragt terminal. Sælgeren bærer alle risici forbundet med levering af varer og losning ved terminalen i navngivne havn eller på bestemmelsesstedet.
Parterne opfordres til at mest præcist bestemme terminalen og, om muligt, et vist punkt på terminalen i navngivne havn eller på bestemmelsesstedet, da risiciene for dette punkt er sælger. Sælger anbefalede, at transportaftaler, som nøjagtigt afspejler dette valg.
Hvis parternes hensigt at tildele til Sælger risici og omkostninger til transport og flytning af varer fra terminalen til et andet sted, er det tilrådeligt at bruge DAP og DDP vilkår.
DAT kræver sælgeren til at udføre toldformaliteter til eksport, hvis relevant. Imidlertid, er sælger ikke forpligtet til at gennemføre toldformaliteter for import, betale importafgifter eller udføre andre toldformaliteter ved import.

DET SÆLGER

FORPLIGTELSER KØBER

A.1. Generelle forpligtelser sælgeren

B.1. Generelle forpligtelser køber

Sælgeren skal, i overensstemmelse med kontrakten for køb og salg giver de varer og den handelsfaktura, faktura, samt anden dokumentation af overensstemmelse betingelser i salgskontrakten, som kan kræves i henhold til kontrakten.
Ethvert dokument, der er nævnt i stk A1-A10 kan erstattes af en tilsvarende elektronisk post eller procedure, hvis aftalt mellem parterne eller er fælles.

Køberen skal betale prisen for varen, som er fastsat i købsaftalen.
Ethvert dokument, der er nævnt i stk B1-B10 kan erstattes af en tilsvarende elektronisk post eller procedure, hvis aftalt mellem parterne eller er fælles.

A.2. Licenser, tilladelser sikkerhedskontroller og formaliteter

B.2. Licenser, tilladelser sikkerhedskontroller og formaliteter

Hvis det er nødvendigt, skal sælger for egen regning og risiko, for at opnå en eksportlicens eller anden officiel tilladelse og udføre alle toldformaliteter er nødvendige for eksport af varer og deres transport gennem et land inden levering af varen.

Hvis det kræves, skal køber indhente egen regning og risiko, importlicens eller anden officiel tilladelse og udføre alle toldformaliteter ved import af varer.

A.3. transport og forsikring

B.3. transport og forsikring

a) Kontrakt om befordring
Sælgeren skal for egen regning for transport af varerne til den navngivne terminal i navngivne havn eller på bestemmelsesstedet. Hvis en bestemt terminal ikke er aftalt eller ikke kan fastsættes på grundlag af praksis, kan sælger vælge den bedst egnede til formålet terminal i navngivne havn eller på bestemmelsesstedet.
b) forsikringsaftale
Sælgeren ingen pligt til køber i henhold til en forsikringsaftale. Dog skal sælger give køberen, på hans anmodning, på hans regning og risiko (hvis nogen omkostninger), de nødvendige oplysninger til køberen af ​​forsikring.

a) Kontrakt om befordring
Køberen har ingen forpligtelse til sælgeren at indgå en kontrakt om befordring.
b) forsikringsaftale
Køberen har ingen forpligtelse til sælgeren at indgå en forsikringsaftale. Dog skal køber give sælger, på hans anmodning, de nødvendige oplysninger til indgåelsen af ​​forsikringsaftalen.

A.4. levering

B.4. tager levering

Sælgeren er forpligtet til at losse varerne fra det ankommende transportmiddel og sætte det til køberen ved at give på den navngivne terminal, der er nævnt i stk A3 a) i havnen eller på bestemmelsesstedet på den dato eller periode.

Køberen skal tage levering af varerne, når de er blevet leveret i overensstemmelse med stk A4.

A.5. Overførsel af risici

B.5. Overførsel af risici

Sælger skal bære alle tab eller beskadigelse af varerne, indtil den bliver leveret i overensstemmelse med stk A4, med undtagelse af risikoen for tab eller skade under de omstændigheder, der er nævnt i stk B5.

Køber bærer enhver risiko for tab eller beskadigelse af varerne fra det øjeblik levering i overensstemmelse med stk A4.
hvis:
a) køberen ikke opfylder sine pligter i overensstemmelse med stk B2, det bærer alle de relaterede tab eller skade risici eller
b) køberen ikke kreditor i overensstemmelse med stk B7, han bærer alle risici for tab eller beskadigelse af varerne fra den aftalte dato eller den dato, hvor den aftalte leveringstid er udløbet,
forudsat at varerne udtrykkeligt blev individualiseret som en vare, der er genstand for kontrakten.

A.6. Opdeling af omkostninger

B.6. Opdeling af omkostninger

Sælgeren skal betale:
a) Ud over de omkostninger, der er fastsat i punkt A3 a), alle omkostninger i forbindelse med de varer, indtil de er blevet leveret i overensstemmelse med stk A4, bortset udgifter betales af køberen som fastsat i stk B6;
b) eventuelle omkostninger ved aflæsning på bestemmelsesstedet, herunder kontrakt om befordring for sælger; og
c) om nødvendigt, omkostningerne ved toldformaliteterne skal betales ved eksport, betaling af alle afgifter, skatter og andre afgifter, der opkræves ved eksport af varer, samt udgifterne til transport gennem et land før levering, som er fastsat i stk A4.

Køberen skal betale:
a) alle omkostninger til de varer ved levering, som er fastsat i stk A4;
b) alle yderligere omkostninger sælger, hvis køberen ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til stk B2 eller ikke bestået varsel i overensstemmelse med stk B7, forudsat at varerne udtrykkeligt blev individualiseret som en vare, der er genstand for kontrakten;
c) om nødvendigt, omkostningerne ved toldformaliteterne, og betaling af skatter, told og andre afgifter, der skal betales ved indførsel af varer.

A.7. Meddelelse til køberen

B.7. Meddelelse til sælgeren

Sælgeren skal give køberen korrekt meddelelse, gør det muligt for køberen at tage skridt, der normalt kræves for at han kan udføre accept af varerne.

Da køberen har ret til at fastsætte en dato inden for den aftalte periode, og / eller det punkt at tage levering på navngivne bestemmelsessted, skal han redegøre til sælgeren grund meddelelse herom.

A.8. dokument levering

B.8. Leveringsbevis

Sælgeren skal for egen regning give køberen et dokument, som gør det muligt for køberen at tage levering af varerne, som fastsat i stk A4 / B4.

Køberen skal tage levering af det dokument, der er udstedt i overensstemmelse med stk A8.

A.9. Kontrol, emballering, mærkning

B.9. Kontrol af varer

Sælgeren skal betale alle omkostninger forbundet med kontrol (kontrol kvalitet, måle, veje, tælle), som er nødvendige for levering af varer i overensstemmelse med stk A4 samt omkostningerne til kontrol af varer inden forsendelse, som er foreskrevet af myndighederne i eksportlandet.
Sælgeren skal for egen regning pakning af varer, bortset fra tilfælde, hvor den særlige handel er normalt taget til Ship anført i kontrakten varer pakket ud. Sælgeren kan pakke varerne på en sådan måde, som det er nødvendigt for transporten, medmindre køber inden kontrakten ikke underrette sælger specifikke krav emballage. Mærkning emballerede varer skal udføres korrekt.

Køberen skal betale omkostningerne for obligatorisk inspektion af varer før afsendelse, undtagen når en sådan inspektion udføres efter ordre fra myndighederne i eksportlandet.

A.10. Bistand i at få oplysninger, og som vedrører disse udgifter

B.10. Bistand i at få oplysninger, og som vedrører disse udgifter

Om nødvendigt, er sælger forpligtet til at give køberen eller til at hjælpe ham med at få, på anmodning af køberen, på hans regning og risiko, dokumenter og oplysninger, herunder oplysninger om sikkerhed, som kan kræve, at køberen til at importere varer og / eller transport til det endelige destination.
Sælgeren er forpligtet til at kompensere køberen for alle omkostninger og gebyrer afholdt af køberen i at opnå eller hjælpe med at få dokumenter og oplysninger som omhandlet i stk B10.

Køberen skal underrette sælger rettidigt kravene med hensyn til oplysninger om sikkerhed, så sælger kunne handle i overensstemmelse med stk A10.
Køber skal godtgøre sælger afholdt af ham omkostninger og afgifter for at yde eller rendering bistand til fremskaffelse af dokumenter og oplysninger som omhandlet i stk A10.
Hvis det er nødvendigt, er køber forpligtet til at give sælgeren eller lette levering af sælger, ved sælgers anmodning, regning og risiko, samtlige dokumenter og oplysninger, herunder vigtige sikkerhedsoplysninger, som kan kræve, at sælgeren transport, eksport af varer og for deres transport gennem noget land.