russisk Kinesisk (forenklet) Engelsk filipino italiensk japansk Korean Malay Thai vietnamesisk

DDP

Incoterms 2010

Delivered Duty Paid [... navngivet bestemmelsessted]
Delivered Duty Paid [... navngivet bestemmelsessted]

Dette udtryk kan anvendes uafhængigt af den valgte transportmåde og ved hjælp af mere end en transportform.
"Delivered Duty Paid« (»Delivered Duty Paid«) betyder, at sælger leverer, når køberen hvis varerne ryddet for told for import, de ankommende transportmidler er klar til aflæsning på den navngivne bestemmelsessted. Sælgeren bærer alle omkostninger og risici forbundet med at bringe varerne til bestemmelsesstedet, og foretager de toldformaliteter, der er nødvendige ikke kun til eksport, men også for import, betale eventuelle afgifter på eksport og import, og udføre alle toldformaliteter.
DDP for sælgers maksimale forpligtelse.
Parterne opfordres til at mest præcist bestemme det punkt på det aftalte sted på bestemmelsesstedet, da de omkostninger og risici op til dette punkt er sælgeren. Sælgeren tilrådes at give en kontrakt om befordring, som præcist afspejler dette valg. Hvis sælgeren er i hans kontrakt om befordring afholder udgifterne for losning på det aftalte bestemmelsessted, er sælger ikke berettiget til at kræve erstatning fra køberen af ​​sådanne omkostninger, medmindre andet aftales mellem parterne.
Parterne bruger ikke DDP, hvis sælgeren ikke er i stand direkte eller indirekte til håndhævelse af toldformaliteterne for indførsel (import clearance).
Hvis det ønskes, er parterne overdrage til køber de risici og omkostninger ved toldformaliteterne i forbindelse med import af udtrykket bør anvendes DAP.
Moms eller andre afgifter, der betales ved import, dækkes af sælger, medmindre andet er aftalt på en klar måde i salgskontrakten.

DET SÆLGER

FORPLIGTELSER KØBER

A.1. Generelle forpligtelser sælgeren

B.1. Generelle forpligtelser køber

Sælgeren skal, i overensstemmelse med kontrakten for køb og salg giver de varer og den handelsfaktura, faktura, samt anden dokumentation af overensstemmelse betingelser i salgskontrakten, som kan kræves i henhold til kontrakten.
Ethvert dokument, der er nævnt i stk A1-A10 kan erstattes af en tilsvarende elektronisk post eller procedure, hvis aftalt mellem parterne eller er fælles.

Køberen skal betale prisen for varen, som er fastsat i købsaftalen.
Ethvert dokument, der er nævnt i stk B1-B10 kan erstattes af en tilsvarende elektronisk post eller procedure, hvis aftalt mellem parterne eller er fælles.

A.2. Licenser, tilladelser sikkerhedskontroller og formaliteter

B.2. Licenser, tilladelser sikkerhedskontroller og formaliteter

Hvis det er nødvendigt, sælger skal for egen regning og risiko at få eksport og import licens eller anden officiel tilladelse og udføre alle toldformaliteter er nødvendige for eksport af varer, transport gennem et land og for import af varer.

Hvis det kræves, skal køber give sælger, på hans anmodning og mod hans regning og risiko, bistand til fremskaffelse af en importlicens eller et andet officielt tilladelse til import af varer.

A.3. transport og forsikring

B.3. transport og forsikring

a) Kontrakt om befordring
Sælgeren skal give for egen regning for transport af varerne til den navngivne destination eller til det aftalte sted (hvis nogen) til den aftalte destination. Hvis en bestemt punkt ikke er aftalt eller kan bestemmes, baseret på praksis, kan sælger vælge den bedst egnede til formålet klausul i den aftalte destination.
b) forsikringsaftale
Sælgeren ingen pligt til køber i henhold til en forsikringsaftale. Dog skal sælger give køberen, på hans anmodning, på hans regning og risiko (hvis nogen omkostninger), de nødvendige oplysninger til køberen af ​​forsikring.

a) Kontrakt om befordring
Køberen har ingen forpligtelse til sælgeren at indgå en kontrakt om befordring.
b) forsikringsaftale
Køberen har ingen forpligtelse til sælgeren at indgå en forsikringsaftale. Dog skal køber give sælger, på hans anmodning, de nødvendige oplysninger til indgåelsen af ​​forsikringsaftalen.

A.4. levering

B.4. tager levering

Sælgeren skal levere varen ved at placere dem til rådighed for køberen på de ankommende transportmiddel klar til losning på det aftalte tidspunkt, hvis nogen, på det navngivne bestemmelsessted på den dato eller periode.

Køberen skal tage levering af varerne, når de er blevet leveret i overensstemmelse med stk A4.

A.5. Overførsel af risici

B.5. Overførsel af risici

Sælger skal bære alle tab eller beskadigelse af varerne, indtil den bliver leveret i overensstemmelse med stk A4, med undtagelse af risikoen for tab eller skade under de omstændigheder, der er nævnt i stk B5.

Køber påtager sig alle risici for tab eller beskadigelse af varerne
da det blev leveret i overensstemmelse med stk A4.
hvis:
a) køberen ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til stk B2, det bærer alle risici i forbindelse med tab eller skade. gods, eller
b) køberen ikke kreditor i overensstemmelse med stk B7, han bærer alle risici for tab eller beskadigelse af varerne fra den aftalte dato eller den dato, hvor den aftalte leveringstid er udløbet,
forudsat at varerne udtrykkeligt blev individualiseret som en vare, der er genstand for kontrakten.

A.6. Opdeling af omkostninger

B.6. Opdeling af omkostninger

Sælgeren skal betale for:
a) Ud over de omkostninger, der er fastsat i punkt A3 a), alle omkostninger i forbindelse med de varer, indtil de er blevet leveret i overensstemmelse med stk A4, bortset udgifter betales af køberen som fastsat i stk B6;
b) eventuelle gebyrer for aflæsning på bestemmelsesstedet, som vedrører en kontrakt om befordring for sælger;
c) om nødvendigt, omkostningerne ved toldformaliteterne er nødvendige for eksport og import, betale alle afgifter, skatter og afgifter på eksport og import af varer, samt omkostninger til transport af varer gennem et land før levering, som fastsat i stk A4.

Køberen skal betale:
a) alle omkostninger i forbindelse med de varer, ved levering, som fastsat i stk A4;
b) alle omkostninger ved losning nødvendige for at gøre varerne fra det ankommende transportmiddel på det navngivne bestemmelsessted, hvis befordringskontrakten, er disse omkostninger ikke bæres af sælgeren;
c) eventuelle yderligere omkostninger som følge af manglende opfyldelse af sine opgaver i henhold til stk B2 eller manglende meddelelse i overensstemmelse med stk B7, forudsat at varerne udtrykkeligt blev individualiseret som en vare, der er genstand for kontrakten.

A.7. Meddelelse til køberen

B.7. Meddelelse til sælgeren

Sælgeren skal give køberen korrekt meddelelse, gør det muligt for køberen at tage skridt, der normalt kræves for at han kan udføre accept af varerne.

Fordi sælgeren har ret til at fastsætte en dato inden for den aftalte periode og / eller det sted, hvor overtagelsen på det navngivne sted på bestemmelsesstedet, skal han redegøre til sælgeren behørigt varsel herom.

A.8. dokument levering

B.8. Leveringsbevis

Sælgeren skal for egen regning give køberen et dokument, som gør det muligt for køberen at tage levering af varerne, som fastsat i stk A4 / B4.

Køber skal godkende bevis for levering, der er udstedt i overensstemmelse med stk A8.

A.9. Kontrol, emballering, mærkning

B.9. Kontrol af varer

Sælgeren har at bære omkostningerne ved de kontrol (kontrol kvalitet, måle, veje, tælle), som er nødvendige for levering af varer i overensstemmelse med stk A4 samt omkostningerne ved inspektion inden afsendelse af varer foreskrevet af myndighederne i det land, eksport og import.
Sælgeren skal for egen regning pakning af varer, bortset fra tilfælde, hvor den særlige handel er normalt taget til Ship anført i kontrakten varer pakket ud. Sælgeren kan pakke varerne på en sådan måde, som det er nødvendigt for transporten, medmindre køber inden kontrakten ikke underrette sælger specifikke krav emballage. Mærkning emballerede varer skal udføres korrekt.

Køber er ikke forpligtet til at refundere de udgifter, som sælger obligatorisk inspektion af varerne før afsendelse, som er udført efter ordre fra myndighederne i det land, eksport og import.

A.10. Bistand i at få oplysninger, og som vedrører disse udgifter

B.10. Bistand i at få oplysninger, og som vedrører disse udgifter

Hvis det er nødvendigt, er sælger forpligtet til at give til køberen eller til at hjælpe ham med at få, på anmodning af køberen, på hans regning og risiko, dokumenter og information, herunder vigtige sikkerhedsoplysninger, som kan være nødvendige for transport af varer til køberen til det endelige bestemmelsessted (hvis det er påkrævet ) - fra et navngivent sted på bestemmelsesstedet.
Sælgeren er forpligtet til at kompensere køberen for alle omkostninger og gebyrer afholdt af køberen i at opnå eller yde bistand i at få dokumenter og oplysninger som omhandlet i stk B10.

Køberen skal underrette sælger rettidigt kravene med hensyn til oplysninger om sikkerhed, så sælger kunne handle i overensstemmelse med stk A10.
Køber skal godtgøre sælger afholdt af ham omkostninger og afgifter for at yde eller rendering bistand til fremskaffelse af dokumenter og oplysninger som omhandlet i stk A10.
Hvis det er nødvendigt, er køber forpligtet til at give sælgeren eller lette levering af sælgeren, efter anmodning fra sælgeren, på hans regning og risiko, samtlige dokumenter og oplysninger, herunder vigtige sikkerhedsoplysninger, som kan kræve, at sælgeren transport, import og eksport af varer og om disses transport gennem noget land.

Kommentarer

0 #2 Ayman 04.06.2013 20: 25
very nice
citat
0 #1 Ayman 04.06.2013 20: 24
ok
citat