russisk Kinesisk (forenklet) Engelsk filipino italiensk japansk Korean Malay Thai vietnamesisk

DAP

Incoterms 2010

Leveret på PLACE [... navngivet bestemmelsessted]
Levering til en destination [... navngivet bestemmelsessted]

Dette udtryk kan anvendes uafhængigt af den valgte transportmåde og ved hjælp af mere end en transportform.
"Leveret på Place" ( "Delivery på bestemmelsesstedet«) betyder, at sælger leverer, når varerne henføres til rådighed for køberen på det ankommende transportmiddel klar til aflæsning til den aftalte destination. Sælgeren bærer alle risici i forbindelse med leveringen af ​​varerne på det navngivne sted.
Parterne opfordres til at mest præcist bestemme det punkt på det aftalte bestemmelsessted, da risiciene for dette punkt er sælger. Sælger anbefalede, at transportaftaler, som nøjagtigt afspejler dette valg. Hvis sælgeren er i hans befordringskontrakten bærer omkostningerne ved udledning på det aftalte bestemmelsessted, er sælger ikke berettiget til at kræve erstatning fra køberen af ​​sådanne omkostninger, medmindre andet er aftalt mellem parterne.
DAP kræver sælgeren til at udføre toldformaliteter til eksport, hvis relevant. Imidlertid, er sælger ikke forpligtet til at gennemføre toldformaliteter for import, betale importafgifter eller udføre andre toldformaliteter ved import. Hvis parternes hensigt at tildele til sælger af toldformaliteter ved import, betale importafgifter og udføre andre toldformaliteter for import, er det tilrådeligt at bruge udtrykket DDP.

DET SÆLGER

FORPLIGTELSER KØBER

A.1. Generelle forpligtelser sælgeren

B.1. Generelle forpligtelser køber

Sælgeren skal, i overensstemmelse med kontrakten for køb og salg giver de varer og den handelsfaktura, faktura, samt anden dokumentation af overensstemmelse betingelser i salgskontrakten, som kan kræves i henhold til kontrakten.
Ethvert dokument, der er nævnt i stk A1-A10 kan erstattes af en tilsvarende elektronisk post eller procedure, hvis aftalt mellem parterne eller er fælles.

Køberen skal betale prisen for varen, som er fastsat i købsaftalen.
Ethvert dokument, der er nævnt i stk B1-B10 kan erstattes af en tilsvarende elektronisk post eller procedure, hvis aftalt mellem parterne eller er fælles.

A.2. Licenser, tilladelser sikkerhedskontroller og formaliteter

B.2. Licenser, tilladelser sikkerhedskontroller og formaliteter

Hvis det er nødvendigt, skal sælger for egen regning og risiko, for at opnå en eksportlicens eller anden officiel tilladelse og udføre alle toldformaliteter er nødvendige for eksport af varer og deres transport gennem et land inden levering af varen.

Hvis det kræves, skal køber indhente egen regning og risiko, importlicens eller anden officiel tilladelse og udføre alle toldformaliteter ved import af varer.

A.3. transport og forsikring

B.3. transport og forsikring

a) Kontrakt om befordring
Sælgeren skal for egen regning for transport af varerne til den navngivne destination eller det aftalte tidspunkt, hvis nogen, på det navngivne bestemmelsessted. Hvis et bestemt punkt ikke er aftalt eller ikke kan fastsættes på grundlag af praksis, kan sælger vælge den mest hensigtsmæssige for sit mål punkt på det navngivne bestemmelsessted.
b) forsikringsaftale
Sælgeren ingen pligt til køber i henhold til en forsikringsaftale. Dog skal sælger give køberen, på hans anmodning, på hans regning og risiko (hvis eventuelle omkostninger) krævede kundeoplysninger for at opnå forsikring.

a) Kontrakt om befordring
Køberen har ingen forpligtelse til sælgeren at indgå en kontrakt om befordring.
b) forsikringsaftale
Køberen har ingen forpligtelse til sælgeren at indgå en forsikringsaftale. Dog skal køber give sælger, på hans anmodning, de nødvendige oplysninger til indgåelsen af ​​forsikringsaftalen.

A.4. levering

B.4. tager levering

Sælgeren skal levere varen ved at placere dem til rådighed for køberen på det ankommende transportmiddel klar til aflæsning på det aftalte tidspunkt, hvis nogen, på det navngivne bestemmelsessted på den dato eller periode.

Køberen skal tage levering af varerne, når de er blevet leveret i overensstemmelse med stk A4.

A.5. Overførsel af risici

B.5. Overførsel af risici

Sælger skal bære alle tab eller beskadigelse af varerne, indtil den bliver leveret i overensstemmelse med stk A4, med undtagelse af risikoen for tab eller skade under de omstændigheder, der er nævnt i stk B5.

Køber bærer enhver risiko for tab eller beskadigelse af varerne fra det øjeblik levering i overensstemmelse med stk A4.
hvis:
a) køberen ikke opfylder sine pligter i overensstemmelse med stk B2, det bærer alle de relaterede tab eller skade risici eller
b) køberen ikke opfylder sin forpligtelse til at give meddelelse i henhold til stk B7, han bærer alle risici for tab eller beskadigelse af varerne fra den aftalte dato eller den dato, hvor den aftalte leveringstid er udløbet,
forudsat at varerne udtrykkeligt blev individualiseret som en vare, der er genstand for kontrakten.

A.6. Opdeling af omkostninger

B.6. Opdeling af omkostninger

Sælgeren skal betale:
a) Ud over de omkostninger, der er fastsat i punkt A3 a), alle omkostninger i forbindelse med de varer, indtil de er blevet leveret i overensstemmelse med stk A4, bortset udgifter betales af køberen som fastsat i stk B6;
b) eventuelle omkostninger ved aflæsning på bestemmelsesstedet, herunder kontrakt om befordring for sælger; og
c) om nødvendigt, omkostningerne ved toldformaliteterne skal betales ved eksport, betaling af alle afgifter, skatter og andre afgifter, der opkræves ved eksport af varer, samt udgifterne til transport gennem et land før levering, som er fastsat i stk A4.

Køberen skal betale:
a) alle omkostninger til de varer ved levering, som er fastsat i stk A4;
b) alle omkostninger ved losning nødvendige for at gøre varerne fra det ankommende transportmiddel på det navngivne bestemmelsessted, hvis befordringskontrakten, er disse omkostninger ikke bæres af sælgeren;
c) eventuelle yderligere omkostninger, som sælger som følge af forsømmelse af køber i henhold til stk B2 eller fejl meddelelse i overensstemmelse med stk B7, forudsat at varerne udtrykkeligt blev individualiseret som en vare, der er genstand for kontrakten.
d) om nødvendigt, omkostningerne ved toldformaliteterne, og betaling af skatter, told og andre afgifter, der skal betales ved indførsel af varer.

A.7. Meddelelse til køberen

B.7. Meddelelse til sælgeren

Sælgeren skal give køberen korrekt meddelelse, gør det muligt for køberen at tage skridt, der normalt kræves for at han kan udføre accept af varerne.

Da køberen har ret til at fastsætte en dato inden for den aftalte periode, og / eller det punkt at tage levering på navngivne bestemmelsessted, skal han redegøre til sælgeren grund meddelelse herom.

A.8. dokument levering

B.8. Leveringsbevis

Sælgeren skal for egen regning give køberen et dokument, som gør det muligt for køberen at tage levering af varerne, som fastsat i stk A4 / B4.

Køberen skal tage levering af det dokument, der er udstedt i overensstemmelse med stk A8.

A.9. Kontrol, emballering, mærkning

B.9. Kontrol af varer

Sælgeren skal betale alle omkostninger forbundet med kontrol (kontrol kvalitet, måle, veje, tælle), som er nødvendige for levering af varer i overensstemmelse med stk A4 samt omkostningerne til kontrol af varer inden forsendelse, som er foreskrevet af myndighederne i eksportlandet.
Sælgeren skal for egen regning pakning af varer, bortset fra tilfælde, hvor den særlige handel er normalt taget til Ship anført i kontrakten varer pakket ud. Sælgeren kan pakke varerne på en sådan måde, som det er nødvendigt for transporten, medmindre køber inden kontrakten ikke underrette sælger specifikke krav emballage. Mærkning emballerede varer skal udføres korrekt.

Køberen skal betale omkostningerne for obligatorisk inspektion af varer før afsendelse, undtagen når en sådan inspektion udføres efter ordre fra myndighederne i eksportlandet.

A.10. Bistand i at få oplysninger, og som vedrører disse udgifter

B.10. Bistand i at få oplysninger, og som vedrører disse udgifter

Om nødvendigt, er sælger forpligtet til at give køberen eller til at hjælpe ham med at få, på anmodning af køberen, på hans regning og risiko, dokumenter og oplysninger, herunder vigtige sikkerhedsoplysninger, som kan kræve køber til varerne import og / eller transportere det til den endelige destination.
Sælgeren er forpligtet til at kompensere køberen for alle omkostninger og gebyrer afholdt af køberen i at opnå eller yde bistand i at få dokumenter og oplysninger som omhandlet i stk B10.

Køberen skal underrette sælger rettidigt kravene med hensyn til oplysninger om sikkerhed, så sælger kunne handle i overensstemmelse med stk A10.
Køber skal godtgøre sælger afholdt af ham omkostninger og afgifter for at yde eller rendering bistand til fremskaffelse af dokumenter og oplysninger som omhandlet i stk A10.
Hvis det er nødvendigt, er køber forpligtet til at give sælgeren eller lette i sælgeren modtage, efter anmodning fra sælgeren, på hans regning og risiko, dokumenter og oplysninger, herunder vigtige sikkerhedsoplysninger, som kan kræve, at sælgeren transport, eksport af varer og for deres transport gennem nogen land.