russisk Kinesisk (forenklet) Engelsk filipino italiensk japansk Korean Malay Thai vietnamesisk

cIF

Incoterms 2010

COST forsikring og fragt [... angivne ankomsthavn]
Omkostninger, forsikring og fragt [... angivne ankomsthavn]

Dette udtryk skal bruges kun til søs eller transport ad indre vandveje.
"Cost, Insurance and Freight" ( "Cost, Insurance and Freight"), betyder, at sælgeren leverer varen om bord på skibet eller levere varer leveret på en sådan måde. Risikoen for tab eller beskadigelse af varerne passerer, når varerne er om bord på skibet. Sælgeren skal underskrive kontrakten og betale sagens omkostninger og gods, der er nødvendige for at bringe varen til den angivne ankomsthavn.
Sælgeren også kontrakter om forsikring, der dækker risikoen for tab eller beskadigelse af varerne under transporten. Køber bør bemærke, at under CIF sælger er forpligtet til at tilbyde forsikring med kun minimal dækning. Hvis køber ønsker at have mere beskyttelse gennem forsikring, må han enten klart tilpasse den til sælgeren eller til at foretage for egen regning ekstra forsikring.
Når du bruger udtrykket CPT, CIP, CFR eller CIF sælgeren opfylder sin forpligtelse til at levere, når det hænder varen til transportøren er angivet i favoritter sigt måde, men ikke når varerne nået deres destination.
Dette udtryk har to kritiske punkter, som regning og risiko går i to forskellige steder. Mens kontrakten altid er bestemt af destination port kan ikke angives afskibningshavn, når risikoen overgår til køber. Hvis afskibningshavnen er af særlig interesse for køberen, er parterne opfordres til mere klart at definere det i kontrakten.
Parterne er også opmuntret af muligheden for mere præcist at bestemme det punkt den angivne ankomsthavn, da omkostningerne for dette punkt er sælger. Sælger anbefalede, at transportaftaler, som nøjagtigt afspejler dette valg. Hvis sælgeren er i hans befordringskontrakten afholder udgifterne til udledning til det aftalte sted på havnen i destination, er sælger ikke berettiget til at kræve erstatning fra køberen af ​​sådanne omkostninger, medmindre andet er aftalt mellem parterne.
Sælgeren skal levere varen enten om bord eller sikre, at de leverede varer på en sådan måde på destinationen. Desuden er sælger forpligtet til at indgå en kontrakt om befordring eller for at sikre en sådan aftale. Peger på forpligtelsen til at "give" tager hensyn til de mange salg kæden, som anvendes hyppigt i varehandelen.
CIF kan ikke være hensigtsmæssigt, når varen er overgivet til transportøren inden dens placering om bord på fartøjet, for eksempel varer i containere typisk for levering til terminalen. I sådanne situationer er det tilrådeligt at bruge udtrykket CIP.
CIF kræver sælgeren til at udføre toldformaliteter til eksport, hvis relevant. Imidlertid, er sælger ikke forpligtet til at gennemføre toldformaliteter for import, betale importafgifter eller udføre andre toldformaliteter ved import.

DET SÆLGER

FORPLIGTELSER KØBER

A.1. Generelle forpligtelser sælgeren

B.1. Generelle forpligtelser køber

Sælgeren skal, i overensstemmelse med købsaftalen tilvejebringe de varer og den handelsfaktura tællere, samt enhver anden dokumentation for overensstemmelsesvurdering betingelser i salgskontrakten, som kan kræves i henhold til kontrakten.
Ethvert dokument, der er nævnt i stk A1-A10 kan erstattes af en tilsvarende elektronisk post eller procedure, hvis aftalt mellem parterne eller er fælles.

Køberen skal betale prisen for varen, som er fastsat i købsaftalen.
Ethvert dokument, der er nævnt i stk B1-B10 kan være en tilsvarende elektronisk post eller anden procedure, hvis det er aftalt mellem parterne eller er fælles.

A.2. Licenser, tilladelser sikkerhedskontroller og formaliteter

B.2. Licenser, tilladelser sikkerhedskontroller og formaliteter

Hvis det kræves, skal sælger for egen regning og risiko at få en eksportlicens eller anden officiel tilladelse og udføre alle toldformaliteter er nødvendige for eksport af varer.

Hvis det kræves, skal køber indhente egen regning og risiko, importlicens eller anden officiel tilladelse og udføre alle toldformaliteter ved import af varer og transport gennem et land.

A.3. transport og forsikring

B.3. transport og forsikring

a) Kontrakt om befordring
Sælgeren skal i kontrakt eller skaffe indgåelse af transport af varer fra en navngiven punkt for levering af kontrakten, hvis det bestemmes ved leveringsstedet til den navngivne i bestemmelseshavnen eller, hvis det er aftalt, til et sted i en havn. Kontrakten om befordring skal foretages af sælgeren, om de sædvanlige betingelser, og give til transport ved almindeligt anerkendt retning af skibet af den type, der normalt anvendes til transport af solgte varer.
b) forsikringsaftale
Sælgeren skal for egen regning bære last forsikring, svarende til mindst den mindste dækning, som det kræves i afsnittet "C" Institutskaya form af gods forsikring (Institute Cargo paragraf) (LMA / IUA) eller andre lignende forhold. Det skal i forsikringsaftalen indgås med et forsikringsselskab eller et forsikringsselskab, der har et godt ry, og give køberen eller enhver person, der har en forsikringsmæssig interesse i varen, til den rigtige krav direkte mod forsikringsselskabet.
Af køberen, er sælger forpligtet til, forudsat at køberen de nødvendige oplysninger, som sælger til at bære for købers regning sådan yderligere forsikring, der er muligt at få, for eksempel, som fastsat i punkt "A" eller "B" Institutskaya form af gods forsikring (LMA / IUA) eller andre lignende betegnelser, og / eller belægning af tilsvarende Institutsky form af militær aktion, og / eller universitet form af strejker (LMA / IUA) eller andre lignende forhold.
Forsikring skal dække minimum, der er fastsat i salgskontrakten pris plus 10% (dvs. 110%) og udført i den valuta købsaftalen.
Forsikring skal levere varer lige fra levering af produktet, som fastsat i stk A4 og A5 og mindst til en angivne ankomsthavn.
Sælgeren skal give køberen forsikringspolicen eller andet bevis på forsikringsdækning.
Desuden skal sælger give køberen, for købers anmodning, regning og risiko (hvis eventuelle udgifter) oplysninger, der kan være nødvendige for at køberen at give yderligere sikkerhed.

a) Kontrakt om befordring
Køberen har ingen forpligtelse til sælgeren at indgå en kontrakt om befordring.
b) forsikringsaftale
Køberen har ingen forpligtelse til sælgeren at indgå en forsikringsaftale. Dog skal køber give sælger, på hans anmodning, de nødvendige oplysninger til at give ekstra forsikring kræves af køberen, som fastsat i stk A3 b).

A.4. levering

B.4. tager levering

Sælgeren skal levere varen enten ved at placere den på tavlen eller gennem levering af varer leveret på denne måde. I denne og i en anden sag, skal sælgeren levere varen på den dato eller inden for den aftalte periode, og på den måde, der er sædvanlige for denne port.

Køberen skal tage levering af varerne, så snart de er blevet leveret i overensstemmelse med stk A4, og tage varerne fra luftfartsselskabet i angivne ankomsthavn.

A.5. Overførsel af risici

B.5. Overførsel af risici

Sælger skal bære alle tab eller beskadigelse af varerne, indtil den bliver leveret i overensstemmelse med stk A4, med undtagelse af risikoen for tab eller skade under de omstændigheder, der er nævnt i stk B5.

Køber bærer enhver risiko for tab eller beskadigelse af varerne fra det øjeblik levering i overensstemmelse med stk A4.
Ved misligholdelse af Køber forpligtelser til at give meddelelse i henhold til stk B7, skal han bærer alle risici for tab eller beskadigelse af varerne fra den aftalte dato eller den dato, der udløb leveringsperioden aftalt, forudsat at varerne udtrykkeligt blev individualiseret som en vare, der er genstand aftale.

A.6. Opdeling af omkostninger

B.6. Opdeling af omkostninger

Sælgeren skal betale:
a) alle omkostninger til varerne, indtil de er blevet leveret i overensstemmelse med stk A4, bortset fra udgifter, der skal betales af køber som fastsat i stk B6; og
b) fragt og andre i stk A3 a), herunder omkostninger til lastning varerne om bord, og eventuelle gebyrer i forbindelse med losning af varerne på det aftalte lossehavnen som befordringskontrakten opladet til sælgeren; og
c) forsikringsudgifter som omhandlet i stk A3 b);
d) om nødvendigt, omkostningerne ved toldformaliteterne er nødvendige for eksport af varer, samt alle afgifter, skatter og afgifter på eksport, samt omkostningerne ved transport gennem et land, hvis de er i henhold til befordringskontrakten opladet til sælger.

Køberen skal, med forbehold af bestemmelserne i stk A3 a), betale:
a) alle relaterede produkt koster, da det blev leveret i overensstemmelse med stk A4, undtagen, hvis det er relevant, omkostningerne ved toldformaliteterne er nødvendige for eksport af varer, samt skatter, told og andre afgifter, der skal betales til eksport i henhold til A6 d) klausul;
b) alle omkostninger og gebyrer produkt i transit indtil deres ankomst til den aftalte havn bestemmelsesstedet, medmindre sådanne omkostninger og afgifter ikke gælder i henhold til kontrakten om befordring for sælger;
c) udledning, herunder lægter- og havneafgifter, medmindre sådanne omkostninger og gebyrer ikke hører til sælgeren i henhold til kontrakten om befordring;
d) eventuelle meromkostninger som følge af manglende underretning til sælger i overensstemmelse med stk B7, fra den aftalte dato eller udløbet af den aftalte periode til forsendelse, forudsat at varerne udtrykkeligt blev individualiseret som en vare, der er genstand for kontrakten;
e) i givet fald udgifter til betaling af skatter, afgifter og andre officielle afgifter samt for gennemførelse af toldformaliteter betales ved import af varer og omkostningerne til at transportere det gennem et land, medmindre sådanne omkostninger og afgifter ikke gælder i henhold til kontrakten om befordring til sælger.
f) udgifter til ekstra forsikring på anmodning af køberen, som fastsat i stk A3 b) og B3 b).

A.7. Meddelelse til køberen

B.7. Meddelelse til sælgeren

Sælgeren skal give køberen korrekt meddelelse, gør det muligt for køberen at tage skridt, der normalt kræves for at han kan udføre accept af varerne.

Hvis køberen er berettiget til at bestemme tid til forsendelse og / eller det punkt for modtagelsen af ​​varerne på angivne ankomsthavn, skal han redegøre til sælgeren grund meddelelse herom.

A.8. dokument levering

B.8. Leveringsbevis

Sælgeren skal for egen regning i tide til at give køberen med den sædvanlige transportdokumentet til den godkendte havn bestemmelsesstedet.
Et sådant transportdokument bør omfatte varerne i henhold til kontrakten og være dateret inden for den aftalte periode, forsendelse, giver køberen ret belastning krav fra luftfartsselskabet i havnen i destination og, medmindre andet er aftalt, skal du aktivere køberen at sælge varer i transit tid ved at sende dokumentet til en efterfølgende køber eller ved meddelelse til transportøren . Hvis transportdokumentet er omsætningspapirer og udstedes i flere originaler, skal en køber være et komplet sæt af originaler.

Køber skal acceptere transportdokumentet er udstedt i overensstemmelse med stk A8 hvis det svarer til kontrakten.

A.9. Kontrol, emballering, mærkning

B.9. Kontrol af varer

Sælgeren skal betale alle omkostninger forbundet med kontrol (kontrol kvalitet, måle, veje, tælle), som er nødvendige for levering af varer i overensstemmelse med stk A4 samt omkostningerne til kontrol af varer inden forsendelse, som er foreskrevet af myndighederne i eksportlandet.
Sælgeren skal for egen regning pakning af varer, bortset fra tilfælde, hvor den særlige handel er normalt taget til Ship anført i kontrakten varer pakket ud. Sælgeren kan pakke varerne på en sådan måde, som det er nødvendigt for transporten, medmindre køber inden kontrakten ikke underrette sælger specifikke krav emballage. Mærkning emballerede varer skal udføres korrekt.

Køberen skal betale omkostningerne for obligatorisk inspektion af varer før afsendelse, undtagen når en sådan inspektion udføres efter ordre fra myndighederne i eksportlandet.

A.10. Bistand i at få oplysninger, og som vedrører disse udgifter

B.10. Bistand i at få oplysninger, og som vedrører disse udgifter

Om nødvendigt, er sælger forpligtet til at give køberen eller til at hjælpe ham med at få, på anmodning af køberen, på hans regning og risiko, dokumenter og oplysninger, herunder oplysninger om sikkerhed, som kan kræve, at køberen til at importere varer og / eller transport til det endelige destination.
Sælgeren er forpligtet til at kompensere køberen for alle omkostninger og gebyrer afholdt af køberen i at opnå eller yde bistand i at få dokumenter og oplysninger som omhandlet i stk B10.

Køberen skal underrette sælger rettidigt kravene med hensyn til oplysninger om sikkerhed, så sælger kunne handle i overensstemmelse med stk A10.
Køber skal godtgøre sælger afholdt af ham omkostninger og afgifter for at yde eller rendering bistand til fremskaffelse af dokumenter og oplysninger som omhandlet i stk A10.
Hvis det er nødvendigt, er køber forpligtet til at give sælgeren eller lette i sælgeren modtage, efter anmodning fra sælgeren, på hans regning og risiko, dokumenter og oplysninger, herunder vigtige sikkerhedsoplysninger, som kan kræve, at sælgeren transport, eksport af varer og for deres transport gennem nogen land.